Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

OBJAWY

OBJAWY STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Stwardnienie rozsiane, może mieć różną postać a objawy choroby zależną od tego, których obszarów centralnego układu nerwowego dotknęła choroba. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby z SM obserwuje się inny zespół objawów, który nawet u tej samej osoby zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości... 

Czytaj dalej..

PRZEBIEG

PRZEBIEG STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Nie można przewidzieć dokładnego przebiegu stwardnienia rozsianego, ale pierwsze pięć lat przebiegu choroby może sugerować jak będzie ona postępowała w przypadku danej osoby W zależności od charakteru, jaki przybiera ona w tym okresie (czy jest to odmiana rzutowo-remisyjna, czy postępująca) uważa się, że uszkodzenia,... 

Czytaj dalej...

:STWARDNIENIE ROZSIANE

Stwardnienie rozsiane - łac. Sclerosis Multiplex (SM)

Dlaczego „stwardnienie rozsiane”? Słowo sclerosis (stwardnienie) pochodzi od greckiego „skleros” znaczącego twardy. W stwardnieniu rozsianym twarde powierzchnie nazywane „płytkami” (znane również jako uszkodzenia lub blizny) rozwijają się w miejscu uszkodzonej mieliny. „Multiple” (liczne) odnosi się do wielu różnych stref centralnego systemu nerwowego, w których mogą się te uszkodzenia pojawić. Uszkodzenia widać na obrazach rezonansu magnetycznego, brak jest jednak dobrej korelacji pomiędzy ilością zmian, a ostrością przebiegu choroby i poziomem niepełnosprawności. Osoba, u której w badaniu zauważyć można dużą ilość zmian, niekoniecznie musi gorzej funkcjonować od osoby o znacznie lepszym wyniku badania. Kiedy dowiadujemy się o chorobie? Najprościej ujmując, SM się pojawia, kiedy dochodzi do uszkodzenia materiału ochronnego czyli mieliny wokół nerwów w centralnym układzie nerwowym [Na centralny układ nerwowy składa się Twój mózg i rdzeń kręgowy]. Uszkodzenie mieliny zwalnia, zniekształca lub nawet hamuje przekazy informacji z mózgu do innych części ciała, które przez to przestają prawidłowo funkcjonować. Mechanizm choroby SM jest chorobą autoimmunologiczną, co oznacza, że układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu atakuje swoją własną tkankę w błędnym przekonaniu, iż jest to obce ciało. W przypadku SM system immunologiczny atakuje mielinę w mózgu i w rdzeniu kręgowym. Najłatwiejszym sposobem, aby zrozumieć co dzieje się w SM, jest wyobrażenie... [>>>]

Czytaj dalej..