Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

PRZYCZYNY STWARDNIENIA ROZSIANEGO (SM)

Przyczyny stwardnienia rozsianego nie są jeszcze znane, ale tysiące naukowców na całym świecie prowadzi badania nad SM, aby ułożyć tę tajemniczą układankę do końca.
Uszkodzenia mieliny mogą być spowodowane nienormalną reakcją układu odpornościowego, który normalnie broni organizm przed inwazją obcych organizmów (bakterii i wirusów). Wiele cech stwardnienia rozsianego sugeruje auto-immunologiczny charakter tej choroby. W chorobie auto-immunologicznej organizm atakuje swoje własne komórki i tkanki. W przypadku SM, jest to mielina. Naukowcom nie udało się odkryć, co skłania układ odpornościowy do atakowania mieliny. Uważa się, że jest to spowodowane wieloma czynnikami.
Według jednej z teorii wirus, prawdopodobnie uśpiony w organizmie, może odgrywać znacząca rolę w rozwoju choroby i zaburzać pracę układu odpornościowego, lub pośrednio wywoływać reakcję autoimmunologiczną. Podjęto wiele prób zidentyfikowania wirusa odpowiedzialnego za rozwój SM. Podejrzewa się, że nie istnieje określony wirus odpowiedzialny za SM, lecz, że pospolite wirusy takie jak wirus różyczki lub opryszczki mogą działać jak zapalnik wywołujący SM. Wirusy te uaktywniają białe krwinki krwi (limfocyty), które przedostają się do mózgu osłabiając barierę ochronną mózgu (tj. barierę krew-mózg). Komórki, które dostaną się do mózgu uaktywniają inne elementy układu odpornościowego, które atakują i niszczą melinę.

Czynniki genetyczne
SM nie jest dziedziczne tak jak np. hemofilia. Nie powoduje go jeden wadliwy gen. Jednakże okazuje się, że pojawia się komponent genetyczny –  kombinacja genów, która powoduje, że niektórzy ludzie są bardziej podatni na to, że rozwinie się u nich SM. Można mówić o większej skłonności do zachorowania w danej rodzinie.
Nie oznacza to, że u twoich krewnych, dzieci rozwinie się SM. Nawet, jeżeli masz identycznego bliźniaka, nie znaczy to, że on również będzie miał SM. (Jest bardziej prawdopodobne, że nie zachoruje). Różne studia badawcze dostarczyły różnych liczb i chociaż nie można tego określić dokładnie, ogólne prawdopodobieństwo, że twoje dzieci zachorują na SM jest bardzo małe, sięga 3 proc.

Czynniki środowiskowe
Dziwne jest, że im dalej żyjesz od równika, tym z większym prawdopodobieństwem zachorujesz na SM. Choroba występuje stosunkowo powszechnie w Wielkiej Brytanii (i bardziej powszechne w Szkocji niż w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa), Północnej Ameryce i Skandynawii, ale prawie nie słyszy się o niej na przykład w Malezji czy Ekwadorze. Polska również należy do miejsc o wysokiej zachorowalności na SM. Przyczyny tego nie są całkowicie jasne, możliwe, że coś w środowisku - przypuszczalnie wirus – prowokuje niewłaściwe reakcje układu odpornościowego SM.

źródło: www.msif.org oraz “Masz SM? Poradnik dla nowozdiagnozowanych” wyd. 2002 PTSR