Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

OBJAWY STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Stwardnienie rozsiane, może mieć różną postać a objawy choroby zależną od tego, których obszarów centralnego układu nerwowego dotknęła choroba.

W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby.
U każdej osoby z SM obserwuje się inny zespół objawów, który nawet u tej samej osoby zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Nie istnieje też typowy przebieg SM. U większości osób z SM obserwuje się więcej niż jeden objaw tej choroby, i mimo, że istnieją objawy typowe dla wielu chorych, u żadnej z nich nie można stwierdzić występowania wszystkich możliwych symptomów.

Najczęstsze objawy choroby to:

Zaburzenia wzroku
- Niewyraźne widzenie
- Widzenie podwójne (diplopia)
- Zapalenie nerwu wzrokowego
- Mimowolne ruchy gałki ocznej
- (rzadko) całkowita utrata wzroku

Problemy z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchów
- Utrata równowagi
- Drżenie kończyn
- Niestabilny chód
- Zawroty głowy
- Utrata częściowej kontroli nad kończynami
- Brak koordynacji ruchów
- Uczucie osłabienia: najczęściej dotyczy nóg, odczuwane podczas chodzenia

Zaburzenia napicia mięśniowego – spastyczność
- Wzmożone napięcie mięśniowe i sztywność mięśni mogą mieć niekorzystny wpływ na poruszanie się
- Skurcze

Zmiany w odbiorze bodźców
- Niestabilny chód
- Uczucie mrowienia
- Drętwienia ( parestezja)
- Uczucie palącego gorąca
- Z SM czasem wiąże się też ból o charakterze przewlekłym, np. nerwobólem trójdzielnym (ból mięśni twarzy), bólami pozostałych mięśni

Zaburzenia mowy
- Mowa spowolniona
- Mowa bełkotliwa
- Zmiana rytmu mowy
- Trudności z połykaniem (dysfagia)

Męczliwość
- Uczucie zmęczenia, które jest nieprzewidywalne lub niewspółmierne do wykonywanej czynności. Zmęczenie jest jednym z najczęściej spotykanych i jednym z najbardziej uciążliwych objawów SM.

Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego i jelit
- Potrzeba częstszego wypróżniania się, niepełne wypróżnianie się, utrata kontroli nad momentem wypróżnienia
- Problemy z jelitami: zaparcia, i rzadziej, utrata kontroli nad pracą jelit

Zaburzenia w sferze seksualnej
- Impotencja
- Zmniejszenie popędu płciowego
- Zmniejszenie wrażliwości na dotyk i inne bodźce

Nadwrażliwość na ciepło
- Ten symptom bardzo często powoduje przejściowe pogorszenie się objawów

Zaburzenia percepcji i zaburzenia emocjonalne
- Utrata pamięci krótkotrwałej
- Trudności z koncentracją, oceną sytuacji lub logicznym myśleniem

Podczas gdy większość z tych symptomów jest łatwo zauważalna, objawy takie jak męczliwość, zaburzenia pamięci i koncentracji pozostają często ukryte, ze względu na trudności, na jakie chory natrafia przy próbie opisania ich innej osobie. Czasem rodzina i opiekunowie bagatelizują te symptomy i ich wpływ na osobę z SM, jej pracę zawodową, aktywność społeczną i jakość życia.

Jeżeli zauważasz u siebie te objawy, porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym. Podawanie leków, rehabilitacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa może pomóc zlikwidować lub zmniejszyć dokuczliwość tych objawów.

źródło:Multiple Sclerosis International Federation

  • ViartMedia

Opcja komentarzy nieaktywna.