Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

PLiR


Mając na względzie trudną sytuację chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce, brak lub utrudniony dostęp do leków, leczenia i środków wpływających na poprawę jakości życia osób z SM, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ułatwia dostęp do wspomnianych środków i świadczeń poprzez realizację Programu Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego (PLiR) MAM SZANSĘ.

Osoba będąca członkiem PTSR może przystąpić do PLiR MAM SZANSĘ, wówczas zostaje utworzone dla niej subkonto w ramach rachunku bankowego Towarzystwa. Na subkoncie chory samodzielnie gromadzi pieniądze poprzez: pozyskanie sponsorów, darowizny oraz 1% podatku  rocznych rozliczeń - z przeznaczeniem na Program Leczenia i Rehabilitacji. PTSR na podstawie rachunków i faktur (wystawionych na PTSR) może dokonywać przelewy wystawcom rachunków.

Sposób, warunki płatności oraz cele, jakie mogą zostać opłacone z subkonta - określa Porozumienie, które chory zawiera z PTSR.

Opłata członkowska PTSR to 36zł rocznie, natomiast opłata za prowadzenie rachunku w PLiR to 25zł miesięcznie, które pobierane są ze środków zebranych na tym subkoncie.

Program PLiR MAM SZANSĘ realizowany jest przez Biuro Główne PTSR, wszystkie informacje znajdziesz tutaj