Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

1,5%


PTSR Oddział Dolnośląski ma już status OPP, w związku z czym można przekazać 1,5% podatku dochodowego na nasz Oddział.

W rubryce zatytułowanej “Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”
pole 147 w formularzu PIT za 2022 wpisujemy numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

PTSR Oddział Dolnośląski ma numer KRS:

0000071773

Bardzo prosimy o wsparcie działań naszego stowarzyszenia poprzez wszelkie,
nawet najmniejsze, wpłaty na konto bankowe PTSR Oddział Dolnośląski,
koniecznie z dopiskiem „na cele statutowe”:

94 1090 2402 0000 0006 1000 8235


W przypadku przekazywania kwoty dla uczestnika Programu Leczenia i Rehabilitacji / Mam Szansę, posiadającego subkonto w PTSR Warszawa, należy skorzystać z instrukcji