Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

PTSR Dolnośląski“Celem jest zapewnienie jak najpełniejszej i najefektywniejszej opieki
wszystkim chorym na SM z województwa dolnośląskiego.”
Ewa Gruszka

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski mieści się w NZOZ CREATOR przy ulicy Lotniczej 37 we Wrocławiu.
Kontakt>>>

2

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella a współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

WWW.SEKTOR3.WROCLAW.PL
WWW.WROCLAW.PL


informacja_dla_ngo