Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

FAKTYDeprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 562

07 marca 2017

Walne Zebranie Członków Oddziału

Wrocław, dnia 28.01.2017

Z A W I A D O M I E N I E
o Walnym Zebraniu Członków Oddziału

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski zaprasza na

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału,

które zwołuje, działając w oparciu o § 34 statutu stowarzyszenia:
- na dzień 08.04.2017r. o godzinie 10.30 (1 termin), a w przypadku zbyt małej frekwencji:
- na dzień 08.04.2017 r. o godzinie 11.00 (2 termin).

Zebranie odbędzie się w Klubie „Creator – Strefa Spotkań” przy ul. Szybowcowej 23 we Wrocławiu.

Porządek obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Oddziału
PTSR Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, w dniu 08 kwietnia 2017 roku.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
3. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
5. Wybór komisji regulaminowych
6. Sprawozdanie komisji mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zebrania Członków Oddziału.
7. Omówienie przez Radę Oddziału działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za rok 2016.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2016 (uchwała Walnego Zebrania).
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2016 (uchwała Walnego Zebrania).
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Oddziału (uchwała Walnego Zebrania).
11. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Oddziału.
12. Dyskusja nad sprawami bieżącymi, wolne wnioski.
13. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Rada Oddziału
PTSR Oddział Dolnośląski

28 stycznia 2017

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Zgodnie z tradycją Rada Oddziału Dolnośląskiego PTSR serdecznie zaprasza na spotkanie świąteczno-noworoczne.

Tak jak co roku nasze spotkanie odbędzie w styczniu, w Creator Club we Wrocławiu przy ulicy Szybowcowej 23. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotykamy się 28 stycznia o godzinie 11.
Zapraszamy.

12 stycznia 2017

Spotkanie w Dolnośląskim oddziale NFZ

W dniu wczorajszym w siedzibie Dolnośląskiego NFZ odbyło się bardzo ważne spotkanie dotyczące możliwości finansowania przez NFZ rehabilitacji na lokomacie.

W spotkaniu udział wzięli ze strony NFZ Dyrektor DOW NFZ Andrzej Oćwieja, Centrum Rehabilitacji Ewa-Med. reprezentowała Prezes Zarządu Ewa Gryza a PTSR Oddział Dolnośląski reprezentował Ryszard Kuczyński. Informujemy, że istnieje zrozumienie potrzeby takiego finasowania ze strony NFZ. Jak zawsze na przeszkodzie stoją przepisy i systemy. Spotkanie właśnie dotyczyło możliwości zmian tak, aby było możliwe finansowanie ze strony NFZ. Pragniemy z wielką przyjemnością poinformować, że w końcu nasz głos jest słyszalny i nasze postulaty spotykają się ze zrozumieniem a spotkania mają na celu zmianę istniejącej sytuacji tak, aby chorzy mogli korzystać z najnowocześniejszego sprzętu. Jednocześnie informujemy, że NFZ dotrzymał słowa danego w grudniu ubiegłego roku i aktualnie są wprowadzane procedury leczenia lekami II linii w czterech nowych szpitalach. Dzięki temu wzrośnie liczba placówek leczących chorych lekami II linii na dolnym śląsku o 200%. W dniu 12grudnia w Polanicy Zdrój odbędzie się spotkanie z konsultantem wojewódzkim ds. neurologii dr hab. n. med. Maria Ejmą, dr hab. Małgorzata Mraz prof. nadzw. z Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Prezesem Spółki Ewa-Med. Pracujemy wspólnie aby lokomat był dostępny dla chorych.

10 stycznia 2017

Centrum Edukacji Zdrowotnej i Wsparcia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Informujemy, że z dniem 01-02-2017 przy naszym oddziale rozpocznie działalność CENTRUM EDUKACJI ZDROWOTNEJ I WSPARCIA DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

Otwarcie centrum było możliwe dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta Wrocław, Dolnośląskim Oddziałem ZUS, MOPS Wrocław oraz z producentami sprzętu dla osób niepełnosprawnych. W Centrum chorzy będą mogli dostać pełną informację o rentach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS, wsparciu będącemu w gestii ZUS i NFZ oraz dokonać doboru sprzętu specjalistycznego takiego jak wózki inwalidzkie specjalistyczne, skuterki dla osób niepełnosprawnych, schodołazy, windy itp. W Centrum będą się odbywać różne zajęcia dla chorych. W pierwszym etapie jego działalności będzie zorganizowana pomoc psychologiczna przy współudziale psychologów, na co dzień współpracujących z chorymi na SM. Centrum chcemy cały czas rozwijać. W następnym okresie chcemy uruchomić punkt porad prawnych i rehabilitację ruchową.

3 listopada 2016

WYKŁAD + KRĘGLE

Rada Oddziału dolnośląskiego PTSR zaprasza na wspólne spędzenie czasu na kręgielni oraz na wykład dr n. med. Ewy Gruszki dotyczący nowości w leceniu SM.

Spotykamy się 19 listopada o godzinie 11 na kręgielni w Creator Club we Wrocławiu, ul.Szybowcowa 23. Lokal przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Plan spotkania:
11-13 wspólna gra w kręgle
13-14 wystąpienie dr n. med. Ewy Gruszki
14-15 omówienie spraw bieżących stowarzyszenia.

Koszt uczestnictwa w imprezie 10 zł od osoby, ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie PTSR.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o zarejestrowanie się telefoniczne: 609 102 000.
Po dokonaniu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do wpłaty kosztów uczestnictwa w terminie do trzech dni od zapisania się.
Wpłaty są przyjmowane do dnia 16-11-2016

Ze względu na zmianę siedziby naszego stowarzyszenia, wpłat można dokonywać tylko przelewem na nr konta stowarzyszenia: 68 1090 2503 0000 0001 3202 9606 z dopiskiem „kręgle”. Osoby nieposiadające własnych kont proszone są o kontakt telefoniczny.

Serdecznie zapraszamy.

Impreza jest współfinansowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową NR.DS.N/26/2016 mającą na celu wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację.

listopad 2016

Nasza Przewodnicząca

Nasza Przewodnicząca została zgłoszona do nagrody „Życzliwego Wrocławianina”.

Jola jest aktualnie przewodniczącą dolnośląskiego PTSR. Nie jest osobą chorą na SM, ale od wielu lat wspiera środowisko chorych na SM. Przez lata wspierała w chorobie i pracy społecznej swojego śp. Męża. Po jego odejściu przejęła jego obowiązki i wspomaga stowarzyszenie. Jest to osoba całkowicie oddana naszemu środowisku i wkładająca dużo serca w wspieranie osób chorych. Jola od lat walczy o chorych, o zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji chorych itd. Np. od tygodnia pracujemy nad zorganizowaniem konferencji prasowej o tragicznej sytuacji chorych na SM w naszym województwie. 7 listopada idziemy w tej sprawie do dyrektora NFZ następnie do Pana Wojewody, aby w końcu wpisano neurologię do planów medycznych województwa. Uważam, że jesteśmy jej to winni, za serce, poświęcony prywatny czas. Dziękuje za Wasz głos i wsparcie

Każdy może oddać głos na Panią Jolę Łopytę poprzez:

 1. formularz na stronie Gazety Wrocławskiej (potrzebna jest rejestracja)
 2. Facebook
 3. wysyłając sms o treści zyc.29 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)

Można oddać trzy głosy dziennie. Poprzez stronę gazety, na FB i sms. Proszę głosujcie każdego dnia. Jola zasłużyła jak mało, kto na tę nagrodę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. SM jest ciężki, ale głęboko wierzę, że ludzie z SM są jeszcze więksi.

Ryszard Kuczyński

2 października 2016

Kurs komputerowy


Rada Dolnośląskiego PTSR informuje i zaprasza członków oddziału na organizowany kurs komputerowy.

Warunkami do uczestnictwa w programie jest:

 1. Posiadanie umiarkowanej lub znacznej grupy inwalidzkiej
 2. Wiek do 67 lat
 3. Nie można pracować zawodowo.

Chętnych do udziału w programie proszę o zgłoszenia pod numer telefonu 609102000 (Jolanta Łopyta) w godzinach do 9.30 lub po godz 18.

Poziom kursu będzie dostosowywany indywidualnie do poziomu wiedzy uczestnika programu. Czas trwanie to 40 godzin lekcyjnych.

Proponowany program zajęć.
18-10-2016 - wtorek od 11-16 godz
20-10-2016 -czwartek od 12-17 godz
25-10-2016 -wtorek od 11-16- godz
27-10-2016 -czwartek od 12-17 godz
03-11-2016- czwartek od 12-17 godz
08-11-2016 -wtorek od 11-16 godz
10-11-2016 -czwartek od 12-17 godz
15-11-2016-wtorek od 11-16-godz

Zajęcia będą się odbywały w Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65.

Serdecznie zapraszamy

2 października 2016

AKTYWNI W SM - Kręgielnia!


Rada Oddziału dolnośląskiego PTSR zaprasza na wspólne spędzenie czasu na kręgielni.

Będzie to nasza kolejne spotkanie połączone z grą w kręgle. Spotykamy się 22 października o godzinie 11 na kręgielni w Creator Club we Wrocławiu, ul.Szybowcowa 23.

Lokal przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszt uczestnictwa w imprezie 10 zł od osoby, ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie PTSR.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o zarejestrowanie się telefoniczne, nr telefonu 609 102 000 lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu (na terenie przychodni Creator) we wtorki od godz. 11-13. Po dokonaniu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do wpłaty kosztów uczestnictwa w terminie do trzech dni od zapisania się.

Wpłaty można dokonywać do dnia 19-10-2016 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu ( na terenie przychodni Creator) we wtorki od godz. 11-13 lub na konto stowarzyszenia: 68 1090 2503 0000 0001 3202 9606 z dopiskiem „kręgle”.

Serdecznie zapraszamy.

Impreza jest współfinansowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową NR.DS.N/26/2016 mającą na celu wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację.

14463006_1248163445226194_4766561626994774837_n

1 października 2016

Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 3


Oddział Łódzki PTSR zaprasza do udziału w projekcie pn. „Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 3”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 siedmiodniowe, integracyjne, warsztaty kulturalno-rekreacyjne:

 1. nordic – walking na terenie woj. zachodniopomorskiego w dn. 09 – 15 października 2016 r.
 2. wokalny na terenie woj. świętokrzyskiego w dn. 14 – 20 października 2016 r.

Zapewniamy:

 • wyjazd z Łodzi (miejsce lokalizacji ewentualnych przystanków zostanie ustalone)
 • zakwaterowanie w ośrodku,
 • całodniowe wyżywienie,
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 • powrót do Łodzi.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane - potwierdzone oświadczeniem beneficjenta lub zaświadczeniem od lekarza lub kartą informacyjną ze szpitala,
 • podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisać zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w trakcie warsztatów.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i przesłanie załączonej karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami oraz dostarczenie kserokopii orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności. Na karcie zgłoszeniowej prosimy wpisać rodzaj wybranego warsztatu.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć w formie skanu na adres lodz@ptsr.org.pl lub przesłać pocztą na adres oddziału Łódzkiego PTSR.

O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność przysyłanych kart zgłoszeniowych.

Z poważaniem,
Monika Koza - Kierownik biura PTSR O/Łódź

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 255/267, 92 - 338 Łódź
tel/fax 42 649 18 03
www.lodz.ptsr.org.pl
NIP: 729- 20-17-464

karta-zgloszeniowa
oswiadczenie-beneficjenta-pfron-2015
oswiadczenie-o-przetawarzaniu-danych-osobowych
zobowiazanie-beneficjenta-pfron

1 lipca 2016

Otwarcie Centrum Rehabilitacji Neurologicznej Ewa-Med w Polanicy Zdrój


Delegacja naszego oddziału  uczestniczyła w uroczystym otwarciu Centrum Rehabilitacji Neurologicznej Ewa-Med w Polanicy Zdrój.
Po przecięciu wstęgi odbyła się konferencja naukowa, w której udział brali
- prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia,
- prof. dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk z AWF Wrocław – Wydział Fizjoterapii,
- dr hab. med. Anna Pokryszko-Dragan z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia,
- prof. hab. n. med. Józef Opara z AWF w Katowicach – Wydział Fizjoterapii,
- dr hab. n. med. Małgorzata Mraz z AWF we Wrocławiu - Wydział Fizjoterapii.

Na zakończenie odbyły się trzy panele dyskusyjne na następujące tematy:
1. Pokaz rehabilitacji pacjenta neurologicznego z zastosowaniem Lokomatu
2. Turnusy rehabilitacyjne dla chorych na SM – omówienie potrzeb i oczekiwań
3. Interdyscyplinarne podejście do pacjenta neurologicznego w pracy zespołu terapeutycznego
oraz krótkie wystąpienie miał nasz przedstawiciel Pan Ryszard Kuczyński na temat Ocena jakości życia chorych na SM.

Nasz oddział od początku wspierał pomysł powstania ośrodka. Teraz pozostaje nam walka, aby ten dobrze wyposażony ośrodek otrzymał kontrakty z NFZ -  w ten sposób skończą się wędrówki chorych na SM. Mamy ośrodek z prawdziwego zdarzenia blisko Wrocławia, gdzie rehabilitacja będzie łączona w walorami Polanicy Zdrój.

W panelach czynny udział brali członkowie naszego oddziału Jolanta Łopyta, Dobrosława Kaczmarska, Paweł Olejnik, Ryszard Kuczyński.

4 czerwca 2016

Walne Zebranie Członków Oddziału


Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski zaprasza na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Oddziału, które zwołuje na dzień
25.06.2016 r. o godzinie 11.15 (1 termin), a w przypadku zbyt małej frekwencji na dzień
25.06.2016 r. o godzinie 11.30 (2 termin).

Zebranie odbędzie się w Klubie „Creator” przy ul. Szybowcowej 23 we Wrocławiu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do 21.06.2016:
- pod numerem telefonu 71 362 02 82 w godzinach dyżurów tj. wtorki godz. 11-12.30 lub
- kom. 609 102 000 od poniedziałku do piątku w godz. 11-12.30 (Jolanta Łopyta – Przewodnicząca).

zalacznik-do-ogloszenia-na-strwww-o-walnym-termin_25062016

4 czerwca 2016

STRZAŁA BĘDZIE LATAĆ!


Rada dolnośląskiego PTSR pragnie serdecznie zaprosić na wycieczkę autokarową do Ośrodka Sportów Wodnych Starostwa Powiatu Wrocławskiego w miejscowości BORZYGNIEW NAD ZALEWEM MIETKOWSKIM połączoną z I zawodami strzelania z łuku i wykładem dotyczącym zdrowego żywienia w SM.

Nasza wycieczka odbędzie się 4 czerwca 2016 roku, wyjazd o godzinie 9.

Program obchodów:
1. Zbiórka uczestników na parkingu obok Przychodni Creator we Wrocławiu (godzinę zbiórki podamy w późniejszym terminie).
2. Przejazd do miejscowości Borzygniew autobusem.
3. Wykład o zasadach zdrowego żywienia w SM.
4. Zwiedzanie ośrodka oraz spacer brzegami zalewu.
5. I zawody PTSR w strzelaniu z łuku.
6. Uroczyste ognisko na zalewem połączone z poczęstunkiem.
7. Powrót do Wrocławia.

Informujemy, że istnieje na własny koszt możliwość wypożyczenia sprzętów pływających.
Koszt uczestnictwa w imprezie 10 zł od osoby ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie PTSR.
Wpłaty są przyjmowane do dnia 1 czerwca b.r. Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat ze względu na wymogi firmy ubezpieczającej imprezę.
Wpłaty można dokonywać w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu ( na terenie przychodni Creator) we wtorki od godz. 11-13 lub na konto stowarzyszenia nr konta
84 1090 2503 0000 0001 3193 7362 z dopiskiem Strzała będzie latać i podaniem numeru PESEL (jest potrzebny do ubezpieczenia)

Osoby wpłacające na konto proszone są o informację w komentarzu pod wpisem lub telefonicznie pod numerem telefonicznym 71 362 82 02 również we wtorki w godz. 11-13.

Serdecznie zapraszamy!

Wycieczka jest współfinansowana przez ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO
i ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez popularyzacje zdrowego tryby życia.

21 maja 2016

ŚWIATOWY DZIEŃ SM

Dolnośląski oddział PTSR obchodził w dniu dzisiejszym obchody Światowego Dnia SM na terenie Arboretum w Wojsławicach.

Spotkaliśmy się w dość licznej grupie. Atmosfera była wspaniała a pogoda była wręcz wymarzona do plenerowej wycieczki. To piękne miejsce pełne kwiatów i najróżniejszych roślin było idealnym miejscem na takie spotkanie.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na następne nasze wyjazdowe spotkanie.

Obchody Światowego Dnia SM są współfinansowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową NR.DS.N/26/2016 zawartą z Zarządem Województwa Dolnośląskiego a PTSR o/Dolnośląski i mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację.

fotorelacja >>>

23 kwietnia 2016

KULA BĘDZIE ZNOWU HULAĆ


Rada Dolnośląskiego Oddziału PTSR zaprasza serdecznie do wspólnego grania w kręgle.
Spotykamy się 23 kwietnia w kręgielni Creator Klub we Wrocławiu przy ulicy Szybowcowej 23, o godzinie 10. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W trakcie zawodów przewidziany jest poczęstunek (pizza).
Zapraszamy chorych na SM, ich rodziny i przyjaciół.
Koszt uczestnictwa w imprezie to 10 zł od osoby.
Ilość miejsc ograniczona.
Wpłaty można dokonywać w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu (na terenie przychodni Creator) we wtorki od godz. 11-13 lub na konto stowarzyszenia:
94 1090 2402 0000 0006 1000 8235 z dopiskiem KRĘGLE.
Osoby wpłacające na konto proszone są o informację w komentarzu pod wpisem lub telefonicznie pod numerem telefonicznym 71 362 82 02 również we wtorki w godz. 11-13.
Serdecznie zapraszamy.
Informujemy, że następne turnieje zorganizujemy dopiero w okresie jesienno-zimowym.
Nasze spotkania w kręgielni są współfinansowane zgodnie z umową NR.DS.N/26/2016 zawartą z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację.
ZAPRASZAMY KULA BĘDZIE ZNOWU HULAĆ.

dolny-slask

6 lutego 2016

SPOTKANIE INTEGRACYJNE


Zapraszamy wszystkich członków Dolnośląskiego Oddziału PTSR na spotkanie integracyjne 2 kwietnia 2016 o godz. 11.

Spotkanie odbędzie się w klubie ” Creator - strefa spotkań przy ul. Szybowcowej 23.

Tematem spotkania będzie:

 1. Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej AVIVA przedstawi ofertę swojej firmy dla osób chorych na SM.
 2. Przedstawiciele zarządu oddziału zaprezentują plan działania oddziału na rok 2016.
 3. Dr Ewa Gruszka pokaże prezentację o nowościach w medycynie, które pokazano na sympozjum poświęconym tematowi leczenia ludzi chorych na SM prowadzonym przez prof. Krzysztofa Selmaja w Łodzi w dniach 5-6-marca 2016.
 4. Zakończenie spotkania.

Ze względu na termin spotkania, który wypada po świętach wielkanocnych składamy serdeczne życzenia świąteczne dużo zdrowia i radości w życiu codziennym, smacznego jajka i mokrego dyngusa!

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego

6 lutego 2016

1% podatku


Dziękując za przekazany 1% podatku w roku 2015 prosimy o identyczny gest w roku 2016. tutaj dane >>>>

Te pieniądze pozwalają nam pomagać chorym na Stwardnienie Rozsiane. Posiadając tak otrzymane pieniądze mogliśmy zorganizować w 2015 roku:

- Program rehabilitacji psychologicznej „Możliwość”
- Program rehabilitacji ruchowej „Oswoić Lwa II”
- Obchody Światowego Dnia SM
- Spotkania integracyjne takie jak: bal karnawałowy, turniej w kręgle itp.
- Spotkania świąteczne
- Wycieczki.

4 lutego 2016

II BAL KARNAWAŁOWY PTSR

10915256_308057352737512_6437589082733394704_n210525798_308057336070847_2664861717327891480_n

Spotykamy się w Klubie Creator sala Elita we Wrocławiu, ul. Szybowcowa 23 w dniu 6 lutego 2016, godzina 20. Zagra dla nas DJ Pepiko.

Informujemy, że lokal jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.
Cena dla członków PTSR 30 zł od osoby.
Cena dla osób niebędącymi członkami PTSR 80 zł tylko zgłoszone przez PTSR.
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa i przesłanie e-mail na adres ptsr.kuczynski@op.pl lub osobiście w każdy wtorek w siedzibie stowarzyszenie we Wrocławiu ul.Lotnicza w godz 11-13.
Wpłaty należy dokonywać po wcześniejszym zapisaniu się na bal.

27 stycznia 2016

Wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie

Złożyliśmy dziś wniosek o dofinansowanie organizowanych przez PTSR działań do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez sport, rekreację i turystykę”.

Chcemy zorganizować następujące zadania:
1. Zawody w Kręgle, Klub „Creator – Strefa Spotkań”, Wrocław ul. Szybowcowa 23
2. Wycieczki – na terenie Województwa Dolnośląskiego
a) Przerzeczyn Zdrój - Niemcza - Wojsławice arboretum
b) Świdnica – Jawor, Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze połączone ze zwiedzaniem miast
c) Świeradów Zdrój, zwiedzanie miasta oraz wjazd kolejką gondolową na najwyższy szczyt Gór Izerskich Stóg Izerski.

Teraz musimy tylko czekać. Szczegóły zdradzimy dopiero jak dostaniemy dofinansowanie.

14 stycznia 2016

SM Express

Następny numer SM Express jest już dostępny a w nim dwa artykułu poświęcone naszemu oddziałowi.
Zapraszamy do lektury.
http://www.ptsr.org.pl/…/imag…/SMexpress/smekspress_nr31.pdf

12466167_424059247803988_7042932059550496599_o

9 stycznia 2016

OPŁATEK

W Dolnośląskim Oddziale PTSR święta Bożego Narodzenia zawsze trwają dłużej niż w całej Polsce. Nie inaczej było w tym roku. Dzisiaj spotkaliśmy się na corocznym „opłatku”.

W spotkaniu uczestniczyli chorzy oraz trzy wspaniałe lekarki z naszej Poradni SM, które od lat są wsparciem dla nas w chorobie.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu. Byliśmy całym sercem z tymi, którzy przez stan zdrowia nie mogli dzisiaj być z nami. Dziękujemy.

Rada Oddziału

fotorelacja >>>

4 stycznia 2016

TAK BYŁO 2015 ROKU W NASZYM ODDZIALE

12494734_423526701190576_6589686142540035964_n2

3 grudnia 2015

3 GRUDNIA obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do:
wolności i bezpieczeństwa,

 • swobody poruszania się i do niezależnego życia,
 • do ochrony zdrowia,
 • życia prywatnego i rodzinnego,
 • edukacji
 • oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji. Kraje, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zostały one również zobowiązane do przyjęcia takich rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym całkowitą realizację swoich praw oraz zlikwidują zapisy prawne, zwyczaje i praktyki dyskryminujące niepełnosprawnych.

12299237_411656125710967_7190783864606472399_n.jpg

25 listopada 2015

Artykuł o naszej debacie

12469413_424062487803664_5445741725671173979_o1 12495958_424062547803658_1049035975549568249_o1

13 listopada 2015

Debata poświęcona dostępności do leczenia, rehabilitacji osób chorych na SM

Zorganizowaliśmy w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 debatę poświęconą dostępności do leczenia, rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane. W trakcie debaty poruszaliśmy również problemy w dostępności do rent czy innych świadczeń socjalnych chorych na stwardnienie rozsiane.

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pragnie serdecznie podziękować firmie Novartis za pomoc w organizacji spotkania oraz mediom w nagłaśnianiu problemów osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Dzisiaj możemy napisać, że dzięki Państwa pomocy o naszych problemach można było zobaczyć w TVP2 w programie Panorama, TVP Wrocław, TVP3, posłuchać w radiu TOK FM, Radiu Wrocław, Radiu Rodzina czy Radiu Złote Przeboje oraz poczytać w Gazecie Wrocławskiej.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie, bo właśnie takie działania zmieniają powoli sytuację ludzi chorych na SM oraz przybliżają chorobę społeczeństwu, przez co zmienia się spostrzeganie choroby oraz powodują zmianę w podejściu do choroby instytucji odpowiedzialnych za leczenia, rehabilitację, renty czy nawet karty parkingowe.

13 listopada 2015

Odbyło się spotkanie “SM-walcz o Siebie”

W dniu 13 listopada z inicjatywy Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neurologii dr hab. n. med. Bogusława Paradowskiego, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego O/Dolnośląski przy współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej i dzięki uprzejmości Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 odbyło się spotkanie w sprawie braku dostępu do leczenia na terenie naszego województwa, orzecznictwa ZUS i MOPS.

W spotkaniu udział wzięli:

Pani Bogusława Kulińska - Zastępca Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pani Jadwiga Ardelli-Książek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Pani Marzena Stołowska-Rabiko - MOPS Wrocław
Pani Monika Graba – ZUS Wrocław
Pan Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych
– NFZ Oddział Dolnośląski – mimo przyjętego zaproszenie brak przedstawiciela na spotkaniu.

W spotkaniu uczestniczyli lekarze z ośrodków z terenu województwa oraz chorzy na SM. Nasze spotkanie prowadził Rafał Motriuk - korespondent Polskiego Radia. Człowiek, który od wielu lat jest wsparciem dla naszego oddziału PTSR. Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia problemów ludzi chorych na SM.

W imieniu PTSR wystąpił Tomasz Połeć - Przewodniczący PTSR, problemy medyczne przybliżył dr hab. n. med. Bogusław Paradowski, następnie wywiązała się dyskusja, w której czynnie uczestniczyli chorzy z terenu naszego województwa.

Spotkanie zakończyła bardzo gorąca dyskusja o orzecznictwie ZUS.

Na spotkaniu zapadło parę ważnych decyzji dot.:

 • sytuacji chorych z terenu województwa dolnośląskiego zostanie poinformowany wspólnym pismem Rzecznik Praw Obywatelskich. Pismo zostanie podpisane przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neurologii, PTSR, Fundację Urszuli Jaworskiej oraz Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • współpracy pomiędzy PTSR O/Dolnośląski a Urzędem Marszałkowskim.
 • współpracy pomiędzy PTSR O/Dolnośląski a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • kontynuacji współpracy z Urzędem Miasta i innymi jednostkami władzy samorządowej.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka dr n. med. Marek Nikiel, któremu podlega Poradnia SM. Dlatego też poruszyliśmy problemy, które wynikły z przeniesienia poradni w nowe miejsce. Z wielką radością informujemy, że problem związany z utrudnionym kontaktem do Poradni został rozwiązany i był spowodowany kłopotami z uruchomieniem centrali telefonicznej. PTSR O/Dolnośląski pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w debacie. Serdecznie dziękujemy chorym na SM oraz lekarzom z terenu całego województwa, którzy licznie przybyli na nasze spotkanie.

Teraz nadchodzi czas na następne spotkania, aby uczynione ustalenia wprowadzić w życie dla dobra chorych na SM.
O wszystkich ustaleniach będziemy informować na bieżąco. Mamy również nadzieję, że te osoby chore, które po raz pierwszy uczestniczyły w takim spotkaniu przekonały się, że nic o nas bez nas i tylko wspólną pracą możemy zmieniać tę szarą rzeczywistość SM-ków.

Dlatego dziękując zapraszamy do naszych szeregów.

13 listopada 2015

I DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE „KULA BĘDZIE HULAĆ”

Zapraszamy chorych na SM ich rodziny i przyjaciół do uczestnictwa w I DOLNOŚLĄSKIM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM „KULA BĘDZIE HULAĆ”

Spotkanie odbędzie się 28 października 2015 o godzinie 11 w kręgielni „Creator Klub” we Wrocławiu. Koszt uczestnictwa 10 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto PTSR 94 1090 2402 0000 0006 1000 8235 z dopiskiem „spotkanie przy kręglach” lub w siedzibie PTSR o/Dolnośląski we Wrocławiu, ul.Lotnicza 37 w każdy wtorek w godzinach 11-13.

Serdecznie zapraszam i proszę o potwierdzanie uczestnictwa. 12189040_403876493155597_2089414512218580625_n.jpg

13 listopada 2015

SM-walcz o Siebie

Program spotkania w ramach ogólnopolskiej kampanii „SM-walcz o Siebie” Wrocław 13-11-2015 roku.

 • 13.00 - 14.30 Uroczyste otwarcie, wystąpienie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dr hab. n. med. Bogusława Paradowskiego – dyskusja.
 • 14.30 - 15.00 Przerwa – Lunch
 • 15.00 – 16.00 Warsztaty dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w ramach kampanii: „SM Walcz o Siebie”
 • 16.00 - 16.15 Przerwa Kawowa
 • 16.15 - 18.00 Warsztaty dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w ramach kampanii: „SM Walcz o Siebie”

Serdecznie zapraszam i proszę o potwierdzanie uczestnictwa.

ulotka.jpg

13 listopada 2015

SM-walcz o Siebie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii dr hab. n. med. Bogusław Paradowski, Fundacja Urszuli Jaworskiej zapraszają chorych na Stwardnienie Rozsiane na spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii ”SM-walcz o Siebie”

Długofalowym celem kampanii jest zbudowanie świadomości tego, że, mimo iż Stwardnienie Rozsiane jest chorobą, ciężką, przewlekłą właściwa terapia rozpoczęta na wczesnym etapie coraz częściej daje szansę na w pełni normalne funkcjonowanie.

 • Przekonanie pacjentów, że Stwardnienie Rozsiane nie musi oznaczać wyroku
 • Uświadomić pacjentom jak ważna jest właściwa, konsekwentna terapia od pierwszych objawów choroby
 • Przekonać decydentów i opinię publiczną, że właściwa terapia na wczesnym etapie choroby pozwala ograniczyć/uniknąć jej najtragiczniejszych skutków

Spotkanie odbędzie się 13.11.2015 (piątek), o godz. 1300 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, ul. Legnicka 65. Spotkanie poprowadzi dziennikarz radiowy, korespondent naukowy Polskiego Radia Rafał Motriuk. Spotkanie odbędzie się z udziałem władz wojewódzkich przedstawicieli NFZ, ZUS, lekarzy z terenu województwa, chorych ich rodzin i dotyczyć będzie ograniczonego dostępu do nowoczesnego leczenia SM, rehabilitacji oraz orzecznictwa ZUS i MOPS.

Zapraszam wszystkich chorych na spotkanie oraz proszę osoby zainteresowane o potwierdzanie chęci uczestnictwa.
Można przesłać informację do mnie.

Jolanta Łopyta, Przewodnicząca PTSR Oddział Dolnośląski

1 września 2015

OD WRZEŚNIA ZMIANA ADRESU PORADNI SM!

Od września b.r. będziemy mieścić się w nowym Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. >>>

23 maja 2015

Wyjazd autokarem do Krzeszowa!

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Rozsianego zaprasza na uroczyste obchody Światowego Dnia SM do Krzeszowa:

 • Zbiórka uczestników o godz. 9 przy przychodni Creator.
 • Godzina 9.30 wyjazd autokaru.
 • Godzina 12 uroczysta Msza Święta w intencji osób chorych na SM oraz lekarzy opiekujących się nimi.
 • Godzina 13 obiad.
 • Godzina 14 zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z przewodnikiem.

Koszt uczestnictwa 10 zł dla członków PTSR i 20 zł dla pozostałych osób.
Wpłatę należy przesłać na nasze konto 94 1090 2402 0000 0006 1000 8235 lub dokonać w siedzibie PTSR albo w por SM do dnia 10 05-2015

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W imieniu Rady
Jolanta Łopyta
fotorelacja >>>

marzec 2015

„MOŻLIWOŚĆ”

W okresie od 02 marca do 29 maja 2015 roku we Wrocławiu realizowane jest zadanie publiczne pod nazwą: „MOŻLIWOŚĆ” – prowadzenie wsparcia psychologicznego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzin i opiekunów. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków PFRON, przekazanych przez Gminę Wrocław Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski. Program „MOŻLIWOŚĆ”, realizowany przez PTSR Oddział Dolnośląski w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, skierowany jest do osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzin i opiekunów, zamieszkałych we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Każdy z uczestników będzie mógł brać udział w dowolnej ilości zajęć różnego rodzaju. W ramach programu „MOŻLIWOŚĆ” prowadzone są następujące działania:

 • Środowiskowa grupa wsparcia – skierowane do osób chorych na SM; Spotkania mające na celu zmniejszanie napięcia psychicznego i lęku związanego z chorobą, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem dnia codziennego. Osoby prowadzące: psycholog i fizjoterapeuta. PONIEDZIAŁKI w godz. 16-18; Klub CREATOR, Wrocław ul. Szybowcowa 23
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne skierowane do osób chorych na SM oraz ich rodzin i opiekunów; Spotkania mające na celu psychoedukację, udzielanie wsparcia psychologicznego chorym oraz ich rodzinom i bliskim, naukę i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z chorobą i niepełnosprawnością. Osoba prowadząca: psycholog. WTORKI w godz. 16-18, Gabinet Dobrego Samopoczucia, Wrocław ul. Grabiszyńska 281, I piętro, p. 112.
 • Treningi pamięci skierowane do osób chorych na SM; Spotkania indywidualne, mające na celu poprawę funkcjonowania poznawczego osoby chorej, w tym - pamięci, uwagi i funkcji językowych. Osoba prowadząca: psycholog. CZWARTKI, w godz. 16-18, Klub CREATOR, Wrocław ul. Szybowcowa 23

WIĘCEJ INFORMACJI i ZAPISY NA ZAJĘCIA:

609-102-000 - Jolanta Łopyta ptsr.lopyta@op.pl oraz w siedzibie PTSR O/Dolnośląski, Wrocław ul. Lotnicza 37

ptsr p w

marzec 2015

Walne Zebranie Członków Oddziału

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski zaprasza na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Oddziału, które zwołuje na dzień 28.03.2015 r. o godzinie 10.30 (1 termin), a w przypadku zbyt małej frekwencji na dzień 28.03.2015 r. o godzinie 11.00 (2 termin). Zebranie odbędzie się w Klubie „Creator” przy ul. Szybowcowej 23 we Wrocławiu. zawiadomienie_o_walnym_zebraniu-termin_28032015

styczeń 2015

BAL KARNAWAŁOWY 2015

Serdecznie zapraszamy członków PTSR jak i chorych nienależących do PTSR ich rodziny i przyjaciół do uczestnictwa w BALU KARNAWAŁOWYM, który odbędzie się w dniu 06-lutego-2015 w Klubie Creator we Wrocławiu.

Zapraszamy wszystkich chodzących o własnych siłach, potrzebujących wspomagania laski czy kul oraz osoby na wózkach inwalidzkich. Specjalnie organizujemy nasze spotkanie w miejscu przyjaznym dla osób niepełnosprawnych.
Udowodnijmy, że jesteśmy wielcy.

Koszt uczestnictwa 40,00 zł od osoby. W cenie dwa ciepłe posiłki, ciasto, kawa, herbata. Wszystkie inne napoje zakupujemy w klubie we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie droga elektroniczną zgłoszenia lub o zapisanie się telefonicznie 532 111 044 lub w siedzibie PTSR o/Dolnośląski.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 stycznia. Jest to następna nasza propozycja, która ma na celu integrację środowiska.

Pamiętajcie w jedności siła.
Rada Oddziału10 stycznia 2015

Spotkanie opłatkowe 2015

Jak co roku w dniu dzisiejszym Rada Oddziału spotkała się z członkami PTSR o/Dolnośląski na corocznym spotkaniu opłatkowym. Jak zawsze nasze spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. W ten sposób przedłużyliśmy magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, składając sobie życzenia, śpiewając kolędy, posilając się tradycyjnymi świątecznymi potrawami. Na spotkaniu Rada Oddziału przypomniała o wydarzeniach, które udało się zrealizować w starym roku jak również zaprezentowała plany na rok 2015. Pragnę osobiście podziękować wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie. W szczególności dziękuję tym, którzy zaoferowali chęć uczestnictwa w naszych wspólnych akcjach: - balu karnawałowym - wycieczkach po Dolnym Śląsku w ramach grupy turystycznej PTSR „Zawsze Aktywni” - programie rehabilitacji ruchowej. Szczególny szacunek i bardzo serdeczne podziękowania kieruję do tych, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w naszych wycieczkach rowerowych na rowerach trójkołowych. Będzie nam niezmiernie miło przywitać Was na trasach rowerowych Wrocławia. Wyrażając tak licznie chęć uczestnictwa w naszych programach wyrazili Państwo poparcie dla naszych działań i zmobilizowali nas do dalszych działań. Za co również bardzo dziękuję.
Ryszard Kuczyński fotorelacja >>>

styczeń 2015

Bezpłatne szkolenia zawodowe i informatyczne

Z nowym rokiem otwieramy to już coraz atrakcyjniejsze bezpłatne szkolenia zawodowe i informatyczne dla osób posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym, nieaktywnych zawodowo. Nasze grupy szkoleniowe są małe - co zwiększa efektywność nauki, tym również trenerzy zwiększają działania indywidualne dopasowane do uczestników! Jesteśmy pewni, że obecna oferta zainteresuje i uzupełni potrzebne kwalifikacje osób, które poszukują pracy. Dzięki naszemu działowi rynku pracy możemy stwierdzić, że umiejętności te są niezbędne.
Pobierz info >>>


plakat_22

06 grudnia 2014

Spotkanie i wykłady

06 grudnia 2014 o godz. 13  w siedzibie ‘Creator’ przy ul. Lotniczej 37 (tam gdzie zawsze) odbędzie się spotkanie integracyjno-edukacyjne. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja dr n.med. Ewy Gruszki nt. nowych metod leczenia w przebiegu choroby SM w Polsce i na świecie. Podczas spotkania będzie jeszcze wykład nt. nowych metod rehabilitacji u osób chorych na SM oraz pomoc psychologiczna dla osób chorych oraz ich rodzin przeprowadzona przez psychologa, psychoterapeutę i trenera. Wszystkich członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych serdecznie zapraszamy. W imieniu zarządu Jolanta Łopyta

18 października 2014

25-lecie działalności Dolnośląskiego Oddziału PTSR

18 października 2014 w Klubie „Creator – Strefa Spotkań” we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności PTSR Oddział Dolnośląski. Honorowy Patronat nad obchodami objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a uroczystość była współfinansowana ze środków PFRON przekazanych przez Gminę Wrocław. Można było zobaczyć mini wystawy prac artystycznych wieloletnich członków Dolnośląskiego Oddziału PTSR, a ciekawostką była wystawa darów na aukcję charytatywną. Darami rzeczowymi wsparli między innymi: Mistrzyni Olimpijska i Świata Justyna Kowalczyk, Monika Wielichowska Poseł na Sejm, Mistrz Olimpijski Zbigniew Bródka, Mistrz Olimpijski i Mistrz Świata Kamil Stoch oraz koledzy z kadry skoczków Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Wice Mistrz Świata Jarosław Hampel z drużyną Falubazu, piłkarze FC Barcelona Lee Mesii, Xavi, Prezes PZPN Zbigniew Boniek, Prezes PZPC Szymon Kołecki, Prezes PZN Apoloniusz Tajner oraz Elżbieta Kukulidu, Marta Sokalska-Kuczyńska i Piotr Olejniczak. Nasz jubileusz zaszczyciło wielu gości, między innymi: przedstawiciele władz Miasta Wrocławia, Starosta Powiatu Wrocławskiego, członkowie Rady Głównej PTSR oraz przedstawiciele Rad Oddziałów PTSR z całej Polski, lekarze ze szpitali, w których na co dzień są leczeni chorzy na SM z całego województwa dolnośląskiego oraz nasze wspaniałe lekarki z Poradni SM we Wrocławiu, przedstawiciele firm wspierających, na co dzień chorych i nasz Dolnośląski Oddział PTSR oraz, oczywiście, osoby chore na SM. Całą uroczystość bardzo ciepło i sprawnie poprowadził zaprzyjaźniony dziennikarz, korespondent naukowy Polskiego Radia - Rafał Motriuk. W imieniu Rady Dolnośląskiego Oddziału PTSR przybyłych gości powitała przewodnicząca Oddziału - Jolanta Łopyta, odbyło się uroczyste wręczenie nagród, statuetek i dyplomów, osobom zasłużonym w 25-letniej działalności na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. Po części oficjalnej uroczystości miała miejsce bardzo miła niespodzianka - przedstawiciele Rad Oddziałów PTSR z całej Polski złożyli na ręce Przewodniczącej życzenia i powinszowania całemu Dolnośląskiemu Oddziałowi PTSR, a potem odbyła się uroczysta kolacja. Następnego dnia chcieliśmy przybliżyć Wrocław miłym gościom, którzy przyjechali na nasz jubileusz z całej Polski. Wrocław to miasto robiące bardzo dużo dla ludzi chorych i dla osób niepełnosprawnych,  miasto które od wielu lat z sukcesami wprowadza dwie wzniosłe idee „Miasta Spotkań” i „Miasta bez Barier”. To były wspaniałe dwa dni wspomnień. Już dziś zapraszamy na obchody 30-lecia i obiecujemy dalej działać na rzecz środowiska chorych na SM! Dobrosława Kaczmarska i Ryszard Kuczyński PTSR O/Dolnośląski fotorelacja >>> 25-lecie

październik 2014

Zbliżają się obchody 25-lecia

Z wielką przyjemnością informujemy, że zbliżają się obchody 25-lecia istnienia i działalności Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Uroczystość odbędzie się w sobotę 18 października 2014 roku. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt do dnia 12 października b.r. pod numerem telefonu kom. 532-111-044 (Dobrosława Kaczmarska). Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Gminę Wrocław Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski

Wyjazdowe spotkanie Rady Głównej PTSR i przedstawicieli Rad Oddziałów

Informujemy, że w związku z obchodami 25-lecia PTSR O/Dolnośląski najbliższe wyjazdowe spotkanie Rady Głównej PTSR oraz przedstawicieli Rad Oddziałów odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17-19 października 2014. W ramach spotkania wyjazdowego będą miały miejsce obrady RG PTSR oraz szkolenie dla przyjezdnych gości z Rad Oddziałów i zwiedzanie Wrocławia. Rada Główna PTSR oraz przyjezdni goście z Rad Oddziałów wezmą również udział w uroczystości obchodów 25-lecia PTSR O/Dolnośląski w dniu 18 października 2014.

25-lecie.jpg

19 września 2014

V Debata

Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym dla chorych na SM z Województwa Dolnośląskiego. Odbyła się V Debata organizowana przez PTSR oraz dr hab. med. Bogusława Paradowskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologii w województwie dolnośląskim. Objęli nad nią honorowy patronat Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezydent Miasta Rafał Dutkiewicz. Debata dzięki uprzejmości władz Wrocławia odbyła się w sali Urzędu Miasta i prowadził ją Rafał Motriuk dziennikarz – korespondent naukowy Polskiego Radia, poświęcona była: dostępności terapii, dostępowi do rehabilitacji długoterminowej i opieki paliatywnej. PTSR reprezentowali Dominika Czarnota-Szałkowska i Małgorzata Śliwa, pracownicy Rady Głównej PTSR z Warszawy oraz członkowie Rady Oddziału Jolanta Łopyta, Dobrosława Kaczmarska, Ryszard Kuczyński i Ireneusz Omachil. W debacie uczestniczyli: przedstawiciele władz Dolnego Śląska i Miasta Wrocławia, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Bartłomiej Skrzyński oraz przedstawiciele 10 szpitali zajmujących się terapią i opieką nad osobami z SM w województwie dolnośląskim. Reprezentowali oni: - Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu - 4 Szpital Wojskowy z Polikliniką we Wrocławiu - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza–Radeckiego we Wrocławiu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - ZOZ im. Jana Pawła II w Głogowie - Szpital Specjalistyczny im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy - SP ZOZ w Zgorzelcu - SP ZOZ w Kłodzku - Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze oraz - Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ Creator we Wrocławiu. Działania PTSR w roku 2014 miały znaczący wpływ na zwiększenie dostępności leczenia I i II rzutu oraz obniżenia kosztów jednostkowego leczenia, spowodowały spadek kolejek oczekujących na leczenie. PTSR we współpracy z Ministerstwem Zdrowia intensywnie pracuje nad zwiększeniem dostępności rehabilitacji - cena niektórych leków spadła nawet o połowę i obecnie jest zbliżona do ceny tych leków w Niemczech. W ten sposób zakończyły się wyjazdy lekowe do naszych zachodnich sąsiadów. Dr hab. med. Bogusław Paradowski zapoznał uczestników debaty z danymi dotyczącymi leczenia SM na terenie województwa dolnośląskiego. Musimy przyznać, nasze województwo wypada bardzo dobrze w porównaniu do innych regionów w Polsce. Posiadamy specjalistyczną przychodnię leczącą SM, posiadamy 10 ośrodków szpitalnych, w których leczeni są chorzy I i II rzutu. W ten sposób chorzy nie muszą pokonywać znaczących odległości aby otrzymać pomoc. Również finansowanie leczenia w województwie jest jednym z najwyższych w kraju. W następnej kolejności głos w dyskusji zabrali przedstawiciele poszczególnych szpitali. Dr Ewa Gruszka oraz doc.dr n.med. Anna Pokryszko-Dragan reprezentujące Poradnię SM we Wrocławiu w sposób bardzo szczegółowy zapoznały zebranych z sytuacją chorych wymagających opieki paliatywnej. W efekcie wystąpień rozmowa zeszła na temat finansowania leczenia i głos zabrał przedstawiciel NFZ. Debatę należy uznać za udaną. Dostaliśmy jasne wskazówki do działania i wiemy o co mamy występować do Ministerstwa Zdrowia aby zwiększyć dostępność leczenia, zmniejszyć jego koszty dla dobra wszystkich stron. Z debaty jasno wynika, że brak rehabilitacji powoduje wykluczenie chorych z życia zawodowego i społecznego oraz powoduje znaczący wzrost kosztów leczenia przy jednoczesnym spadku wpływów do Skarbu Państwa. Mamy więc co robić. Bardzo nas cieszy wysoka pozycja województwa dolnośląskiego w leczeniu SM jednocześnie bardzo nas martwi bardzo niska pozycja Polski w europejskich statystykach. Przypominamy, że jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie. Wysoka pozycja województwa możliwa jest dzięki zaangażowaniu oddziałów szpitalnych, otwartości NFZ na uwagi i sugestie lekarzy i chorych. Dzięki wsparciu władz państwowych i samorządowych województwa, Miasta Wrocław czy Starostwa Wrocławskiego. Hasło Wrocław „Miasto Spotkań”, „Miasto bez Barier” promieniuje na całe województwo. Ryszard Kuczyński

wrzesień 2014

Bezpłatny kurs obsługi komputera

Bezpłatny kurs obsługi komputera dla osób posiadających jedną z trzech grup o niepełnosprawności, prowadzony przez Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” ul. Piłsudskiego 95 we Wrocławiu. Osoby zainteresowane proszę o kontakt ze Stanisławem Marcinkowskim tel. 502168796. Ilość miejsc jest ograniczona.

sierpień 2014

Dziękujemy

Dzięki uprzejmości wielu osób udowodniliśmy, że Wrocław to miasto bez barier i miasto spotkań, otwarte na niesienie pomocy.

W ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział Dolnośląski gościło szczególną grupę francuskich rowerzystów członków bratniego francuskiego stowarzyszenia Odyseja Nadziei którzy wyruszyli w rowerową podróż dookoła świata na rzecz ludzi chorych na Stwardnienie Rozsiane. Celem podróży jest nagłośnienie problemów ludzi chorych na SM, oraz udowodnienie, że mimo nieuleczalnej choroby można spełniać marzenia. Wraz z piątką młodych zdrowych uczestników wyprawy podróżuje Gerard. Mężczyzna od wielu lat chory na SM, poruszający się na wózku inwalidzkim, któremu dodatkowo choroba zaatakowała i odebrała w znacznym stopniu władzę w rękach i sprawiła, że ma kłopoty z mową. Mężczyzna, którego marzeniem była taka wyprawa. Muszę stwierdzić, że dzięki pomocy ludzi dobrej woli cel Francuzów we Wrocławiu został osiągnięty. Odbyło się spotkanie z chorymi, TV Wrocław wyemitowała reportaż o chorych we Wrocławiu i o samych rowerzystach. Pragnę serdecznie podziękować za pomoc w organizacji pobytu naszych Gości. Te trzy dni we Wrocławiu były prawdziwą odyseją nadziei, pełną miłości przywracającą nadzieję na lepsze jutro dla chorych.
W szczególności dziękuję:

 • Romanowi Potockiemu – Staroście Powiatu Wrocławskiego za pomoc i umożliwienie spędzenia dwóch dni w Ośrodku Sportów Wodnych Starostwa Powiatu Wrocławskiego w miejscowości Borzygniew,
 • Joannie Brodowskiej – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatu Wrocławskiego za udział w spotkaniu i prezenty pamiątkowe dla naszych Gości,
 • Bartłomiejowi Skrzyńskiemu- Rzecznikowi ds. Osób Niepełnosprawnych Miasta Wrocław za udział w spotkaniu i prezenty pamiątkowe dla naszych Gości,
 • Jadwidze Ardelii-Książek - Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Wrocław za pomoc w zapewnieniu transportu naszych Gości,
 • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za udostępnienie środka transportu,
 • Pracownikom Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie, którzy na każdym kroku służyli nam pomocą i czynili to z dużym zaangażowaniem i szczerym uśmiechem,
 • Wrocławskiemu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 za udostępnienie sali na spotkanie,
 • Józefowi Skowronowi - właścicielowi firmy cateringowej za zapewnienie wyżywienia dla naszych Gości.
 • Natalii i Ani za poświęcenie trzech dni ze swojego urlopu na tłumaczenia i wspólne spędzenie czasu,
 • Riadowi, który jako rodowity Francuz poświęcił swój czas, zorganizował nocny spacer po Wrocławiu gdzie nie tylko pokazywał zabytki Wrocławia ale przybliżył naszym gościom Polaków i Polskę,
 • Mojej Marcie- Właścicielce Hodowli Wyżłów Weimarskich Szara Wiara za spontaniczne zorganizowanie trzeciego dnia pobytu Gości we Wrocławiu. Zapewnienie noclegu i zorganizowanie ogniska które spowodowało, że nad Jeszkowicami przez długie godziny słychać było francuską muzykę
 • Dobrosławie i Irkowi, dzięki którym Francuzi wyjechali z Wrocławia w czystych ubraniach,
 • Naszej Przewodniczącej Joli, która wspierała mnie na każdym kroku, uczestniczyła w powitaniu Gości w Borzygniewie i pomogła zorganizować spotkanie,
 • Firmie Ryba Taxi, która pomogła w zorganizowaniu nocnego transportu na trasie Wrocław-Borzygniew,
 • Ewie (Efci) za pomoc w organizacji noclegów na trasie do Warszawy.
 • Stajni Obergut za umożliwienie noclegu na trasie w kierunku Warszawy.

Oby więcej takich akcji! W jedności siła! Dzięki Wam wszystkim było to cudowne spotkanie w mieście spotkań. Ryszard Kuczyński fotorelacja >>>

Ryszardzie, bardzo dziękujemy Ci  za  laurkę, jaką nam wystawiłeś za naszą skromną pomoc przy organizowaniu spotkania z  grupą  francuskich rowerzystów podróżujących z osobą chora na SM dookoła świata. To tylko dzięki  Twojemu zaangażowaniu i przedsiębiorczości spotkanie było takie udane. To Ty zainteresowałeś tematem  Starostę Powiatu Wrocławskiego, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Telewizję Regionalną Wrocław oraz Urząd Miasta Wrocławia. Dostarczałeś jedzenie, zapewniłeś noclegi i transport oraz  zorganizowałeś przyjaciół, którzy bezinteresownie podjęli się roli tłumaczy - co bardzo ułatwiło obu stronom  kontakty. Dziękujemy Ci także za to, że, mimo iż nie było to już naszym zadaniem, podjąłeś się pomóc w zorganizowaniu dalszej podróży naszych gości - do Warszawy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu!

W imieniu Rady Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski Jolanta Łopyta - Przewodnicząca Dobrosława Kaczmarska - Sekretarz

maj-grudzień 2014

„OSWOIĆ LWA”

W okresie od 5 maja do 20 grudnia 2014 roku realizowane jest we Wrocławiu zadanie publiczne: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – I edycja, „OSWOIĆ LWA” - pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym na stwardnienie rozsiane. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Gminę Wrocław Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski. Program „Oswoić Lwa” realizowany przez PTSR Oddział Dolnośląski w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych skierowany jest do osób chorych na stwardnienie rozsiane, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkałych we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W ramach programu „Oswoić Lwa” prowadzone są następujące działania:

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne - nauka i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych - WTORKI w godz. 16-18, Gabinet Dobrego Samopoczucia, Wrocław ul. Grabiszyńska 281, I piętro, p. 112
 • Środowiskowa grupa wsparcia - zmniejszanie napięcia psychicznego i lęku związanego z chorobą, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem dnia codziennego - PIĄTKI (co dwa tygodnie) w godz. 16-18, Gabinet Dobrego Samopoczucia, Wrocław ul. Grabiszyńska 281, I piętro, p. 112
 • Warsztaty rozwojowe - rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz rozwój osobisty - asertywność, komunikacja, praca ze złością i wiele innych ciekawych tematów - SOBOTA (1 raz w miesiącu) w godz. 10-15; Terminy: 24.05.2014, 28.06.2014, 19.07.2014, 30.08.2014, 27.09.2014, 25.10.2014, 22.11.2014, 20.12.2014; CIS - Wrocław ul. Strzegomska 49
 • Zespół aktywności społecznej - rozwijanie zaradności osobistej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej. PONIEDZIAŁKI w godz. 16-18, CIS - Wrocław ul. Strzegomska 49
 • Wycieczki rowerowe po Wrocławiu + zwiedzanie obiektów kulturalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI i ZAPISY NA ZAJĘCIA:

 • 502-178-751- Jolanta Neustein jolanta.neustein@gmail.com
 • 604-279-849 - Malwina Pawik malwinapawik@gmail.com
 • 609-102-000 - Jolanta Łopyta ptsr.lopyta@op.pl
 • oraz w siedzibie PTSR O/Dolnośląski, Wrocław ul. Lotnicza 37.

www.wroclaw.ptsr.org.pl www.facebook.com/ptsrdolnyslask www.wroclaw.pl Do pobrania tekst  >>> oswoic_lwa-notatka_do_um_wroclawia

14 czerwca 2014

Obchody Międzynarodowego Dnia SM

Raków, dnia 14 czerwca 2014 roku (sobota) Dnia 14.06.2014 roku (sobota) odbędzie się wyjazdowe spotkanie integracyjne dla członków Dolnośląskiego Oddziału PTSR z okazji Światowego Dnia SM, połączone z Walnym Zebraniem Członków. Impreza będzie miała miejsce w miejscowości Raków. Planowany wyjazd autokarem o godz. 10, sprzed CREATOR-a, Wrocław ul. Lotnicza 37. Powrót do Wrocławia - ok. godz. 18. Zapisy - do 28.05.2014 (środa) w Poradni SM we Wrocławiu ul. Sztabowa 93, w poniedziałki i środy od godz. 14 do 18. Koszt uczestnictwa (płatne przy zapisie) dla członka stowarzyszenia – 0 zł/os., dla 1 osoby towarzyszącej - 30 zł/os. Serdecznie zapraszamy do udziału w pikniku. Bardzo prosimy o uregulowanie składek członkowskich. Rada Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski

14 czerwca 2014

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Czlonków Oddziału

Raków, dnia 14 czerwca 2014 roku (sobota) W związku z potrzebą przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2013 rok oraz uzupełnienia listy delegatów Rada Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski zwołuje i zaprasza członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTSR Oddział Dolnośląski, które odbędzie się w Rakowie : - dnia 14 czerwca 2014 roku, o godz 11.00 (1 termin), a w przypadku zbyt małej frekwencji - dnia 14 czerwca 2014 roku o godz. 11.30 (2 termin). Wyjazd autokarem spod Ośrodka „CREATOR” dnia 14 czerwca 2014 (sobota) o godz. 10. Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28.05.2014 (środa) pod nr kom. 532 111 044 (Dobrosława Kaczmarska). Bliższe informacje w Poradni SM Wrocław ul. Sztabowa 93 (poniedziałki i środy w godz. 14-18). Sprawozdanie finansowe PTSR Oddział Dolnośląski za 2013 rok jest dostępne do wglądu w siedzibie stowarzyszenia w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 11-14. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTSR Oddział Dolnośląski w dniu 14 czerwca 2014 roku (sobota) w Rakowie. 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania. 2. Zatwierdzenie porządku obrad NWZCz PTSR O/Dolnośląski 3. Wybór komisji regulaminowych: skrutacyjno-mandatowej i wnioskowej 4. Stwierdzenie prawomocności obrad NWZCz PTSR O/Dolnośląski 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego PTSR Oddział Dolnośląski za 2013 rok. 6. Dyskusja. 7. Wybory uzupełniające Delegatów Walnego Zebrania Członków. 8. Przedstawienie przez Radę Oddziału spraw bieżących. 9. Sprawozdanie komisji wnioskowej. 10. Zamknięcie obrad Po obradach planowany jest piknik z okazji z okazji Światowego Dnia SM. Powrót do Wrocławia przewidywany jest ok. godz. 18. Serdecznie zapraszamy Rada Oddziału PTSR O/Dolnośląski

29 marca 2014

Cykliczne spotkanie integracyjne

29 marca 2014 zapraszamy członków PTSR oddziału dolnośląskiego oraz ich rodziny na cykliczne spotkanie integracyjne. Tematem wiodącym będzie prezentacja dr n. med. Ewy Gruszka nt. nowości w leczeniu stwardnienia rozsianego, nowych zasad przydziału środków pomocniczych przez NFZ oraz odpisów podatkowych dla osób posiadających grupę niepełnosprawności. Spotkanie odbędzie się w siedzibie CREATOR przy ul. Lotniczej 37 o godzinie 11.00 Zarząd Oddziału

18 stycznia 2014

Opłatek 2014

Coroczna impreza integracyjna - opłatkowe spotkanie osób chorych na SM i ich bliskich, zorganizowane w Creatorze we Wrocławiu W tym roku spotkanie opłatkowe zbiegło się terminowo i organizacyjnie z Walnym Zebraniem. Udział wzięli zaproszeni goście specjalni z Poradni SM - dr n. med. Ewa Gruszka i dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan oraz Prezes „Creatora” – pan Adam Józefowicz. Przewodnicząca Jola Łopyta, dr n.med. Ewa Gruszka oraz Prezes Adam Józefowicz złożyli wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Zebranie zakończyliśmy w miłej, koleżeńskiej atmosferze, dzieląc się opłatkiem i składając sobie wzajemnie życzenia na Nowy Rok 2014. A potem - razem śpiewaliśmy przy gitarze, na której grał Janusz Ptaszyński i degustowaliśmy przygotowane potrawy (catering). fotorelacja >>>

18 stycznia 2014

Ambasador SM dla dr hab.n.med. Anny Pokryszko-Dragan

W przerwie obrad Walnego Zebrania Członków miało miejsce bardzo miłe wydarzenie: dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan została udekorowana najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego „Ambasador SM”. Odznaczenie zostało przyznane przez Radę Główną PTSR w 2013 roku na wniosek Rady Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski, w uznaniu zasług dr hab.n.med. Anny Pokryszko-Dragan dla chorych na stwardnienie rozsiane. Wręczenie odznaczenia ze względów organizacyjnych mogło nastąpić dopiero teraz i zostało dokonane przez Mirosława Wilka - Sekretarza Rady Głównej PTSR. Odznaczona dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan otrzymała gromkie brawa od zgromadzonych wdzięcznych pacjentów. Jeszcze raz gratulujemy i bardzo dziękujemy! fotorelacja >>>

18 stycznia 2014

Walne Zebranie Członków Oddziału PTSR

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski Wrocław W trakcie zebrania udzielono absolutorium dotychczasowej Radzie Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz wybrano nowe władze Oddziału. Po ukonstytuowaniu się władze PTSR Oddział Dolnośląski na kadencję 2014–2017 przedstawiają się następująco: Rada Oddziału: Jolanta Łopyta - Przewodnicząca, Mirosław Wilk - Wiceprzewodniczący, Andrzej Kwiatek - Wiceprzewodniczący, Paweł Olejnik - Skarbnik, Dobrosława Kaczmarska - Sekretarz, Ryszard Kuczyński - Członek Rady Oddziału, Artur Kuczyński - Członek Rady Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału: Anna Litońska Stawirej - Przewodnicząca, Beata Siewiera - Członek Komisji Rewizyjnej, Joanna Kurczewska - Członek Komisji Rewizyjnej. Wybrano również Delegatów PTSR Oddział Dolnośląski w następującym składzie: Stanisław Marcinkowski, Katarzyna Urbańska, Mirosław Wilk, Andrzej Kwiatek, Dobrosława Kaczmarska, Anna Litońska Stawirej. fotorelacja >>>

styczeń 2014

Rekrutacja do projektu:

„Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz KARE ogłasza nabór uczestników. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 15-64 lata posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub o lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu bądź tożsame obowiązujące. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

 • Diana Kubicz tel.: 798 276 596 e-mail: k.zielinska@dolnoslaskie.pfon.org
 • Katarzyna Zielińska tel.: 508 752 587 e-mail: d.kubicz@dolnoslaskie.pfon.org

Biuro projektu: Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Świętego Antoniego 36/38 50-073 - Wrocław tel. 508 752 482 / 71 344 17 34

18 stycznia 2014

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Oddziału

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski zaprasza na sprawozdawczo–wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału, które zwołuje, działając w oparciu o §34 statutu stowarzyszenia: - na dzień 18.01.2014 r. o godzinie 11.00 (1 termin), a w przypadku zbyt małej frekwencji: - na dzień 18.01.2014 r. o godzinie 11.30 (2 termin). Zebranie odbędzie się w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator” przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu. zawiadomienie

16 listopada 2013

Warsztaty psychologiczne

Oddział dolnośląski PTSR zaprasza wszystkich chorych na SM do uczestniczenia w warsztatach psychologiczno-terapeutycznych, które odbędą się 16.11.2013 w klubie Creator przy ul.Szybowcowej 23 o godz. 11. Warsztaty kierowane są w szczególności do chorych nowo zdiagnozowanych lub objętych programami lekowymi i będa prowadzone w ramach kampanii “SM-Walcz o Siebie” przez Fundacje Urszuli Jaworskiej. Zapisy proszę zgłaszać pod numerami tel. 519-113-510 lub 609-102-000 ilość miejsc ograniczona.

26 października 2013

Spotkanie integracyjne

W sobotę 26.10.2013 o godzinie 11, w Creatorze odbędzie się spotkanie integracyjne. Tematem spotkania będzie prezentacja dr Ewy Gruszki nt. nowych leków, badań w leczeniu SM przedstawionych na spotkaniu Europejskim Neurologów w Kopenhadze w Kopenhadze oraz na Ogólnopolskim spotkaniu lekarzy w Kudowie Zdroju.

23 października 2013

KINO NOWE HORYZONTY z SM

Dolnośląski Oddział PTSR, w ramach ogólnopolskiej kampanii SyMfonia Serc, gorąco zaprasza na pokaz filmu Na własnych nogach (When I Walk). Film ten zostanie przedstawiony na 4. Festiwalu Filmów Amerykańskich we Wrocławiu poza konkursem. Pokaz filmu w środę, 23.10.2013 o godz. 15:15, sala nr 4 (po seansie dyskusja) Kino Nowe Horyzonty, ul. K.Wielkiego 19a/21 we Wrocławiu. Bilety dla członków Dolnośląskiego Oddziału PTSR i ich gości, są do zamówienia pod nr telefonu komórkowego: kom. 609102000 (Jola Łopyta), kom. 535535243 (Mirek Wilk). Ilość biletów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania zamówień na bilety – 11.10.2013 (piątek). Dodatkowy pokaz filmu dla szerokiej publiczności odbędzie się w niedzielę 27.10.2013 o godz. 15:15, sala nr 5 - Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21, Wrocław. Sprzedaż biletów w kasach kina od 14.10.2013 r. O filmie: Na własnych nogach (When I Walk), reż. Jason DaSilva, prod. USA/Kanada 2013 to autobiograficzny, pełnometrażowy film dokumentalny o chorym z SM: - pokazany na Sundance Film Festival w 2013 roku - najważniejszym światowym festiwalu kina niezależnego; - uhonorowany nagrodą główną Best Canadian Feature Documentary Award na największym festiwalu filmów dokumentalnych w Ameryce Północnej - Hot Docs Canadian International Documentary FF w 2013 roku. na_wlasnych_nogach

6 września 2013 roku

Debata 2013

100_2883.jpg IV Debata na temat dostępności terapii i opieki nad osobami z SM w województwie dolnośląskim odbyła się 6 września w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Bardzo dziękujemy Prezydentowi Wrocławia oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za objęcie Patronatem Honorowym tegorocznej Debaty. Organizatorem był Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Debata była kontynuacją spotkań odbywających się corocznie od 2010 roku. Do pobrania sprawozdanie: debata_2013 fotorelacja >>>

26-28 lipca 2013

Abilimpiada SM 2013

1.jpg Odbyła się pierwsza ogólnopolska Abilimpiada SM w Grębiszewie koło Mińska Mazowieckiego. Udało się ją zorganizować dzięki zaangażowaniu wielu osób ale najbardziej aktywni byli działacze z Ustrzyk Dolnych z Edwardem Mórawskim na czele, przy wsparciu Rady Głównej PTSR. Pomysł został zaczerpnięty ze Słowacji, gdzie impreza ta ma już swoją tradycję. Reprezentacja Dolnośląskiego Oddziału PTSR pojechała na spotkanie w składzie 2-osobowym. Na specjalne zaproszenie organizatorów udział w „Abilimpiadzie SM” wzięła również dr n.med. Ewa Gruszka – jako gość honorowy, juror oraz fundatorka jednej z nagród. Konkurencji było wiele i bardzo różnorodne - szydełkowanie, ceramika, wyszywanie ściegiem krzyżykowym, zdobienie jajek wielkanocnych, decoupage, sudoku, szachy, robótki na drutach, malowanie farbami wodnymi, reportaż fotograficzny. Nasi reprezentanci zdobyli 3 medale: - Anna Litońska-Stawirej (Wrocław) - złoty medal za plakat informacyjny o planowanej Abilimpiadzie 2014 oraz brązowy medal za malowanie farbami wodnymi, - Andrzej Kwiatek (Wałbrzych) - złoty medal za fotoreportaż. Gratulujemy! Dziękujemy bardzo Mirkowi Wilkowi, sekretarzowi Rady Głównej PTSR oraz członkowi Rady Dolnośląskiego Oddziału PTSR, za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie wyjazdu reprezentacji naszego Oddziału na tegoroczną Abilimpiadę SM w Grębiszewie koło Mińska Mazowieckiego. Więcej informacji o przebiegu „Abilimpiady SM” prosimy szukać w sierpniowym wydaniu czasopisma „SM express” Rada Dolnośląskiego Oddziału PTSR fotorelacja >>>

8 czerwca 2013

Międzynarodowy Dzień SM - Dolny Śląsk 2013

8360.jpg Z okazji Międzynarodowego Dnia SM Rada Dolnośląskiego Oddziału PTSR zorganizowała wyjazdowe spotkanie integracyjne dla członków Oddziału, ich rodzin i przyjaciół w Marcinowie k/Trzebnicy. Jednocześnie była to okazja do uczczenia 50 rocznicy urodzin, którą w tych dniach obchodziła członek honorowy naszego Oddziału – dr n. med. Ewa Gruszka z Poradni SM. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób z Wrocławia oraz z Wałbrzycha. Na miejsce dotarliśmy autokarem a niektórzy swoimi samochodami. Świętowanie rozpoczęliśmy od życzeń urodzinowych, które złożyła Jubilatce w imieniu wszystkich obecnych Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTSR Jola Łopyta. Jubilatce wręczone zostały kwiaty i piękny, pamiątkowy album ze zdjęciami ze wszystkich naszych wyjazdowych spotkań integracyjnych, przygotowany z tej okazji specjalnie dla Naszej Pani Doktor przez Wiceprzewodniczącą Annę Litońską Stawirej. Następnie uczczono cel spotkania poprzez konstruktywną dyskusję na temat wprowadzanych nowoczesnych metod leczenia SM oraz omówione zostały sprawy bieżące Oddziału. Po części oficjalnej spotkania przyszedł czas na przygotowaną ucztę dla duszy i ciała. Wszyscy uczestnicy mogli korzystać do woli z przygotowanego smacznego poczęstunku, a w tym pysznych kiełbasek i mięska z grila oraz był czas na pogaduszki i wspólne śpiewanie przy akordeonie i gitarze. Zwiedziliśmy również bardzo ciekawe Muzeum Ludowe „U Kowalskich”, na terenie którego się znajdowaliśmy – skansen będący efektem prawdziwej pasji zbierackiej jego twórcy, właściciela i kustosza w jednej osobie pana Marcina Kowalskiego. Ten uroczysty piknik zakończył się wcześniej niż planowaliśmy, ponieważ około godz. 16-tej rozpadał się deszcz. Zmoknięci ale szczęśliwi wróciliśmy do domów. Pani dr n. med. Ewie Gruszce, z okazji jej 50 rocznicy urodzin, jeszcze raz składamy serdeczne życzenia wielu lat w zdrowiu i zadowoleniu. Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie pikniku , w tym w szczególności Joli Łopycie oraz Ani Litońskiej Stawirej, Dobrosławie Kaczmarskiej i Krzysiowi Mazurowi. Rada Dolnośląskiego Oddziału PTSR fotorelacja >>>

19 stycznia 2013

Spotkanie opłatkowe

img_6572.jpg  W styczniu odbyło się cykliczne spotkanie opłatkowe. Było dużo osób za co bardzo dziękujemy w imieniu zarządu PTSR dolnośląskiego. Zapraszamy na spotkanie integracyjne 09.03.2013. W czasie spotkania przewidziana jest prezentacja na temat nowych metod leczenia SM przez dr.n.med. Ewę Gruszkę. Wszystkich członków oddziału oraz członków ich rodzin zapraszamy bardzo serdecznie. Spotkanie odbędzie się w siedzibie “Creator” przy ul. Lotniczej 37 o godz. 11:00. Zarząd PTSR dolnośląski fotorelacja >>>

4 września 2012

Debata 2012

na temat dostępności terapii i opieki nad osobami chorymi na stwardnienie rozsiane w województwie dolnośląskim Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie neurologii - dr hab. med. Bogusławem Paradowskim, zorganizował już po raz trzeci „Debatę na temat dostępności terapii i opieki nad osobami chorymi na stwardnienie rozsiane w województwie dolnośląskim”. Debata odbyła się 4 września 2012 roku, w Urzędzie Miejskim Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu i była kontynuacją spotkań, które odbyły się w 2010 i 2011 roku. Honorowy Patronat nad tegoroczną debatą objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia. Do pobrania: SPRAWOZDANIE Z DEBATY

16 czerwca 2012

Wyjazdowe spotkanie w Rakowie!

img_7020.jpg  Dnia 16.06.2012 roku (sobota) odbędzie się wyjazdowe spotkanie integracyjne dla członków Dolnośląskiego Oddziału PTSR z okazji Światowego Dnia SM. W tym roku impreza będzie miała miejsce w miejscowości Raków. Planowany wyjazd autokarem o godz. 10, sprzed CREATOR-a, Wrocław ul. Lotnicza 37. Powrót do Wrocławia przewidywany jest ok. godz. 18. Zapisy w Poradni SM w poniedziałki i środy od godz. 14 do godz. 18. Koszt uczestnictwa (płatne przy zapisie) to dla członka PTSR O/Dolnośląski - 10 zł/os., dla 1 osoby towarzyszącej - 10 zł/os. Serdecznie zapraszamy Rada Dolnośląskiego Oddziału PTSR

ptsr.png

24 stycznia 2012

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

7-zdjecie-z-wojewoda_5122.jpg Z okazji 20-lecia ogólnopolskiej organizacji Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, na wniosek Rady Dolnośląskiego Oddziału PTSR, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał członkom naszego Oddziału zasłużonym dla społeczności lokalnej odznaczenia państwowe: - Henryk Łopyta – Złoty Krzyż Zasługi, pośmiertnie (odebrała córka – Aleksandra), - Paweł Olejnik – Srebrny Krzyż Zasługi, - Jolanta Łopyta – Srebrny Krzyż Zasługi, - Anna Litońska Stawirej – Srebrny Krzyż Zasługi, - Dobrosława Kaczmarska - Srebrny Krzyż Zasługi. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 24 stycznia 2012 roku w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. fotorelacja >>>

14 stycznia 2012

Spotkanie opłatkowe

img_2563.jpg Organizowane przez Dolnośląski Oddział PTSR coroczne integracyjne spotkanie opłatkowe osób chorych na SM i ich bliskich odbyło się w Creatorze we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 37. W spotkaniu udział wzięli również goście specjalni z Poradni SM - dr n. med. Ewa Gruszka i dr n. med. Anna Pokryszko-Dragan oraz zaproszeni przedstawiciele CREATOR-a. Na początku spotkania opłatkowego przewodnicząca Jolanta Łopyta przywitała uczestników spotkania i dokonała uroczystego wręczenia dyplomu z okazji 20-lecia PTSR, przyznanego przez Radę Główną PTSR, panu Julianowi Stokłosie. Następnie Jolanta Łopyta przekazała sprawozdanie z działań podjętych przez Radę Oddziału PTSR w 2011 roku a na koniec oraz złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Po części oficjalnej spotkania nastąpiło ogólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń noworocznych oraz poczęstunek (catering). fotorelacja >>>

xptsr.jpg

26 listopada 2011

Spotkanie członków Dolnośląskiego Oddziału PTSR

img_8242.jpg UROCZYSTE SPOTKANIE 26.11.2011 W listopadzie 2011 roku, w NZOZ Creator we Wrocławiu, odbyło się uroczyste spotkanie członków Dolnośląskiego Oddziału PTSR oraz zaproszonych gości. Spotkanie zorganizowane zostało przez Dolnośląski Oddział PTSR z kilku ważnych, zbiegających się czasowo, okazji:

 • Odznaczenie PTSR „Ambasador SM”

„Ambasador SM” to najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, przyznawane przez Komitet Nominacyjny na wniosek Rady Głównej PTSR lub Rady Oddziału PTSR w uznaniu zasług w podnoszeniu świadomości związanej ze stwardnieniem rozsianym i upowszechnianiem wiedzy o chorobie SM. W 2011 roku, na wniosek Rady Dolnośląskiego Oddziału PTSR, odznaczenie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego „Ambasador SM” otrzymali: - dr n. med.  Ewa Gruszka - Kierownik Poradni SM we Wrocławiu, - Prezes Adam Józefowicz – właściciel  firmy Creator. Dr n. med. Ewa Gruszka odebrała odznaczenie z rąk Izabeli Czarneckiej - przewodniczącej Rady Głównej PTSR, podczas uroczystej gali, która odbyła się 9 października 2011 roku w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Prezes Adam Józefowicz odebrał odznaczenie z rąk Jolanty Łopyty - przewodniczącej Dolnośląskiego Oddziału PTSR, na uroczystym spotkaniu w dniu 26 listopada 2011 w NZOZ Creator we Wrocławiu.

 • 20-lecie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

Z okazji końcowych obchodów 20-lecia PTSR wręczone zostały, przyznane przez Radę Główną PTSR osobom zasłużonym dla Towarzystwa, okolicznościowe statuetki i dyplomy. Statuetki „Zasłużony założyciel PTSR” otrzymali: - Tadeusz Krasoń – współzałożyciel PTSR  oraz - Dolnośląski Oddział PTSR. Dyplomy z okazji 20-lecia PTSR otrzymali: Paweł Olejnik, Julian Stokłosa, Krzysztof Mazur, Lidia Mazur i Mirosław Wilk. Pan Tadeusz Krasoń podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami z okresu zakładania Towarzystwa.

 • 30-lecie honorowego krwiodawstwa - dr n. med. Ewa Gruszka

Z okazji 30-lecia honorowego krwiodawstwa złożono dr n. med. Ewie Gruszce gratulacje i podziękowania oraz wręczono kwiaty. Podziękowano również dyrekcji, kierownictwu i pracownikom NZOZ Creator we Wrocławiu – za długoletnią, stałą i owocną pracę na rzecz osób chorych na SM oraz za wsparcie udzielane Dolnośląskiemu Oddziałowi PTSR i Poradni SM. W drugiej części spotkania dr Ewa Gruszka wygłosiła krótka prelekcję na temat nowych metod leczenia stwardnienia rozsianego (po Kongresie ECTRIMS 2011 w Amsterdamie, październik 2011).  Następnie zebrani udali się na przygotowany w sąsiedniej sali poczęstunek. fotorelacja >>>

2 września 2011

Debata

na temat dostępności terapii i opieki nad osobami z SM w województwie dolnośląskim 2011 Dnia 2 września 2011 roku, w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4 we Wrocławiu odbyła się „Debata na temat dostępności terapii i opieki nad osobami z SM w województwie dolnośląskim”. Organizatorem był Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, a patronatem objęły - Urząd Miejski Wrocławia i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Debata była kontynuacją spotkania na podobny temat, które odbyło się w 2010 roku. Do pobrania dokument: NOTATKA PO DEBACIE

11 czerwca 2011

Piknik w Marcinowie

img_1317.jpg Dnia 11.06.2011 (sobota) Dolnośląski Oddział PTSR organizuje piknik w Marcinowie k/Trzebnicy. W programie: - Przejazd autokarem (wraz z ubezpieczeniem) - Zwiedzanie skansenu - muzeum ludowego w Marcinowie - Poczęstunek (grill) na świeżym powietrzu, przy muzyce. - Powrót autokarem do Wrocławia. Zbiórka uczestników pikniku o godz. 10.30 przed Creatorem Wrocław ul. Lotnicza 37. Wyjazd autokaru o godz. 11, powrót do Wrocławia planowany ok. godz. 18. Pełny koszt imprezy wynosi 50 zł/os. Oddział dofinansowuje swoich członków w wysokości 40 zł/os i osobę towarzyszącą w wysokości 20 zł/os. Opłata za piknik wynosi: - dla członków PTSR O/Dolnośląski - 10 zł/os. - dla 1 osoby towarzyszącej członkowi - 30 zł/os. Prosimy osoby zainteresowane o zapisy na listę uczestników i dokonywanie wpłat u skarbnika PTSR O/Dolnośląski - Lidii Mazur, w poradni SM (w poniedziałki i środy, w godzinach pracy poradni SM). Ze względu na ubezpieczenie uczestników konieczne jest przy zapisach podanie następujących danych - imię, nazwisko, adres, PESEL. O udziale w pikniku decyduje kolejność zapisów i wpłat. Serdecznie zapraszamy! fotorelacja >>>

12 marca 2011

Spotkanie środowiskowe

Najbliższe spotkanie środowiskowe odbędzie się 12 marca o godz. 11.00 w Creatorze. Tematy prelekcji : Nowe metody leczenia, ulgi podatkowe, rehabilitacja.

15 stycznia 2011

Spotkanie opłatkowe

Zapraszam wszystkich członków PTSR na spotkanie opłatkowe dnia 15 stycznia o godz.10.00 do Creatora przy ul. Legnickiej 57. Jak zawsze przygotowaliśmy prelekcje, poczęstunek i inne niespodzianki. A.Stawirej

2 września 2010

Spotkanie w Urzędzie Miejskim miasta Wrocławia

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział dolnośląski we współpracy z prof. Bogusławem Paradowskim, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie neurologii organizuje spotkanie. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 2 września b.r., w Urzędzie Miejskim miasta Wrocławia i udział w nim wezmą wszyscy dyrektorzy placówek z terenu województwa dolnośląskiego oraz lekarze prowadzący programy terapeutyczne dla chorych na SM w tych placówkach. Celem spotkania będzie diagnoza stanu obecnego oraz omówienie aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie dostępności oraz prowadzenia terapii i opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym, a także sformułowanie postulatów oraz planów działań w kwestii leczenia SM w województwie dolnośląskim. Wierzymy, że spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – zarówno przedstawicieli środowisk medycznych, jak i decydentów – przyczyni się do wypracowania płaszczyzny porozumienia niezbędnej dla dalszej poprawy ciężkiej sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane. Udział w debacie będą brali również chorzy, którzy otrzymali zaproszenia. Patronami spotkania są: Patronat: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego O przebiegu spotkania i jego efektach będziemy Państwa informować. Z poważaniem Anna Litońska Stawirej Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTSR

17 lipca 2010

Wycieczka

W związku z falą upałów wycieczka do zamku Książ i Szczawna Zdrój, planowana na sobotę 17.07.2010, zostaje ODWOŁANA. O/Dolnośląski organizuje 1-dniową wycieczkę autokarową do zamku Książ i do Szczawna Zdrój. Wyjazd dnia 17.07.2010 (sobota) o godz. 8.00 spod „Creator”-a Wrocław ul. Lotnicza 37. Uwaga: Wyżywienie i bilety wstępu – we własnym zakresie. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału u pani Joli Łopyty

8 lipca 2010

Debata z NFZ

W czwartek, 8 lipca b.r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim miasta Wrocławia odbędzie się debata z przedstawicielami NFZ. Celem spotkania będzie diagnoza stanu obecnego oraz omówienie aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie dostępności oraz prowadzenia terapii i opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym, a także sformułowanie postulatów oraz planów działań w kwestii leczenia SM w województwie dolnośląskim. Organizatorem jest PTSR we współpracy z prof. Bogusławem Paradowskim, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie neurologii.

13 czerwca 2010

Szczęście we mnie

spotkanie z Dorotą Zielińską autorką książki „Szczęście we mnie – czyli moja walka ze stwardnieniem rozsianym” Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz fundacja Dobro Powraca zapraszają na spotkanie informacyjne dla młodych osób chorych na SM, ich rodzin i przyjaciół. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 13 czerwca 2010, o godz. 16:00 w lokalu „Włodkowica 21” przy ulicy Pawła Włodkowica 21 we Wrocławiu. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą wspólnie spędzić czas, podzielić się własnymi doświadczeniami oraz poznać przeżycia młodej autorki książki i jej sposoby radzenia sobie z chorobą. Zapraszamy gorąco, bo… razem możemy naprawdę dużo!

19 kwietnia 2010

RAZEM MOŻEMY DUŻO

czyli jak chorzy na stwardnienie rozsiane mogą pomóc sobie i swoim bliskim Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób chorych na SM, ich rodzin i przyjaciół. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 19 kwietnia 2010, o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starej Giełdy we Wrocławiu, przy Placu Solnym 16 (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych). Celem spotkania jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat możliwości leczenia SM i opieki medycznej, oraz wsparcia, jakie zaoferować może im PTSR. Gośćmi specjalnymi spotkania będą rehabilitant i psycholog, na co dzień zajmujący się opieką nad osobami dotkniętymi SM. Formuła spotkania pozwoli także na indywidualne rozmowy ze specjalistami. Zapraszamy gorąco, bo… razem możemy naprawdę dużo! Organizatorem spotkania jest Rada Główna i Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

13 marca 2010

13 marca 2010 (sobota) o godz. 11.00,

w siedzibie PTSR O/Dolnośląski(CREATOR Wrocław ul. Lotnicza 37), odbędzie się  spotkanie środowiskowe. W programie spotkania przewidziane są prelekcje na następujące tematy: 1. Nowości w metodach leczenia SM. 2. Odpisy w rozliczeniach PIT. 3. Dodatek pielęgnacyjny a grupa inwalidzka. 4. Turnusy rehabilitacyjne. Serdecznie zapraszamy.

16 stycznia 2010

16 stycznia 2010 o g. 11.00 odbędzie walne zgromadzenie członków PTSR. W tym samym dniu odbędzie się też spotkanie opłatkowo-noworoczne.

10 października 2009

Jesienne ognisko w Wojnowicach!!!

OGNISKO fotorelacja >>>

28-29 sierpnia 2009

II Kongres osób niepełnosparwnych Diecezji Legnickiej

II Kongres - zaproszenie.doc II Kongres.doc

30 lipca 2009

Rejs statkiem po Odrze!!!

Zdjęcia wkrótce…

19 lipca 2009

Wyjazd do Lichenia

Xp7182480.jpg fotorelacja >>>

16 maja 2009

20-LECIE DOLNOŚLĄSKIEGO PTSR

IMG_1453.JPG fotorelacja >>>

14 marca 2009

Spotkanie z PTSR Warszawa

img_7445.jpg Gościła u nas Ania Gryżewska z warszawskiego Biura Głównego PTSR. Na zdjęciach również: prelekcja dr Ewy Gruszki, zamyślona dr Zofia Niedźwiedź, aktywny Zarząd i Członkowie PTSR O/Dolnośląski, ich rodziny i przyjaciele. Sprzęt rehabilitacyjny przedstawił nam sklep Kamon. fotorelacja >>>