Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

Historia


Historia Poradni SM

Nasza Dolnośląska Poradnia dla Chorych na SM powstała w grudniu 1988 z inicjatywy przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem p. Tadeusza Krasonia, kierownika Kliniki Neurologicznej AM we Wrocławiu p. Prof. dr hab. Andrzeja Brzeckiego i p. Dyrektora SSZ im. T.Marciniaka p. dr Kazimierza Sroczyńskiego.

Lokalu użyczyły nam wrocławskie Zakłady Mięsne, udostępniając gabinet lekarski, gabinet psychologiczny, salę gimnastyczną i poczekalnię. Pierwszym kierownikiem Poradni została dr n. med. Maria Ejma, od 1991r. funkcję tę pełni niżej podpisana.

Początkowo pacjentów było niewielu - ponad sto osób, ale szybko zaczęło ich przybywać. W Poradni dwa razy w tygodniu udzielano porad lekarskich oraz psychologicznych, odbywała się rehabilitacja ruchowa; rozpoczęto także wizyty domowe i rehabilitację w warunkach domowych u pacjentów ze znaczną niepełnosprawnością.

Liczba pacjentów wciąż rosła, pojawiły się natomiast problemy lokalowe. Wskutek nie zawsze fortunnych przemian polityczno-gospodarczych w naszym kraju upadła część zakładów pracy, w tym i wrocławskie zakłady mięsne. Przez cały rok 2000 przyjmowaliśmy pacjentów na zapleczu zakładu w pomieszczeniu po warsztacie samochodowym, jednocześnie gorączkowo poszukując nowego lokum.

Wtedy zdarzyła się rzecz niespotykana. Przyjął nas pod swój dach NZOZ „Creator” przy ul. Lotniczej 37 i zrobił to nieodpłatnie. Dzięki p. Prezesowi Adamowi Józefowiczowi i Dyrektorowi Wojciechowi Lipnickiemu otrzymaliśmy do dyspozycji gabinet lekarski, pokój rejestracyjny i poczekalnię. Od 1 stycznia 2001 przyjmujemy chorych w nieporównywalnie lepszych warunkach niż poprzednio.

Obecnie w Poradni zarejestrowanych jest ponad 2000 pacjentów, w tym 300 wymagających opieki domowej. Przyjmujemy pacjentów nie tylko z całego województwa dolnośląskiego, ale także z opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Nie jesteśmy w stanie przyjmować chorych z całej Polski, gdyż nie jest to fizycznie możliwe.

Aktualnie w Poradni konsultują chorych dwie osoby, będące specjalistami w dziedzinie neurologii- dr n. med. Ewa Gruszka i dr. n. med. Anna Pokryszko-Dragan.. Pacjenci mogą też korzystać z pełnej oferty zabiegów rehabilitacyjnych (łącznie z krioterapią ogólnoustrojową), prowadzonych w „Creatorze”. Poradnia posiada dostęp do wszystkich niezbędnych dla rozpoznania i monitorowania przebiegu SM badań diagnostycznych (rezonans magnetyczny, potencjały wywołane) Ponad 200 osób zostało zakwalifikowanych do terapii lekami immunomodulujacymi pod opieką Kliniki Neurologii i innych Oddziałów Neurologicznych na Dolnym Śląsku.

W Poradni pracowało i pracuje nadal wielu niezwykłych ludzi. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienię p. Henryka Łopytę, wieloletniego przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego PTSR, pracującego w Poradni w charakterze rejestratora. Henryk, sam dotknięty tym schorzeniem, pomimo choroby w Poradni robił dosłownie wszystko. Załatwiał perfekcyjnie różne sprawy naszych pacjentów, woził lekarzy na wizyty domowe. To On wydeptał ścieżkę do „Creatora”. Podczas powodzi w 1997 r. dostarczał chorym unieruchomionym w domach środki żywności, czystą wodę i środki higieniczne. Nieubłagana i jakże niesprawiedliwa śmierć zabrała Go w lutym 2005 r.

Po śmierci Henryka Łopyty Jego obowiązki przejęła żona – p. Jolanta Łopyta. To prawdziwe słoneczko w naszej Poradni – zawsze kompetentna i uśmiechnięta, nawet wtedy gdy na barierkę w rejestracji napiera kilkanaście osób, a jednocześnie dzwonią telefon i komórka. Towarzyszy jej uosobienie pogody ducha – p. Lidia Mazur, zaś jej mąż Krzysztof Mazur robi wspaniałe zdjęcia fotograficzne oraz służy pomocą jako kierowca. Kilka osób udziela się artystycznie – szczególnie malarz Piotr Myszyński.

Praca naszej Poradni jest nierozerwalnie związana z działalnością Oddziału Dolnośląskiego PTSR. Od początku istnienia Poradni i OD PTSR organizowane były spotkania informacyjno-edukacyjne oraz opłatkowe. W roku 2008 nasza działalność zyskała nową jakość – imprezy PTSR wyszły poza mury Poradni , 5 lipca odbył się piknik nad Odrą a 20 września spotkanie przy ognisku w Henrykowie. Imprezy te wspaniale zorganizowały dr Zofia Niedźwiedź i mgr Katarzyna Gołębicka.

Rok 2009 przyniósł kilka ważnych wydarzeń . W dniu 16 maja obchodziliśmy 20 - lecie istnienia Poradni i OD PTSR. W klubie „Creatora” odbyło się z tej okazji uroczyste spotkanie, podczas którego kilkudziesięciu szczególnie zasłużonym osobom wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy. Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

18 lipca odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, która dostarczyła uczestnikom wielu wzruszeń religijnych i estetycznych - był to pierwszy w historii wyjazd naszych pacjentów autokarem poza Dolny Śląsk. Również w 2009 r. powstała nasza strona internetowa – ta, którą właśnie czytacie.

Celem naszej Poradni jest zapewnienie jak najpełniejszej i najefektywniejszej opieki wszystkim chorym na SM z województwa dolnośląskiego. Nie jest to łatwe, gdyż przebieg choroby bywa różny, a dostępność do środków leczniczych i innych świadczeń jest nadal ograniczona. Mogę jednak z całym przekonaniem napisać w tym miejscu, że w ciągu 20 lat istnienia Poradni dokonał się ogromny postęp w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych na SM, coraz większa liczba chorych realizuje swoje cele i marzenia. Jakość życia wielu pacjentów osiąga poziom porównywalny z ludźmi zdrowymi.

Moim marzeniem jako kierownika Poradni jest podążanie za postępem wiedzy, umożliwiającym coraz skuteczniejsze leczenie SM i tym samym zmniejszanie niesprawności chorych. Drugim moim marzeniem jest organizowanie spotkań i wycieczek, które umożliwiłyby chorym - pomimo ich ograniczenia ruchowego - poznawanie i oglądanie świata tak pięknym, jaki on jest.

Ewa Gruszka